Richtlijn zelftest?

Komt een geteste patient bij de dokter, luidt de uitdagende titel van een artikel in Medisch Contact

…met de uitslag onder de arm lopen veel patienten vervolgens naar hun huisarts….

Het gaat over een van de te verwachten effecten van het fenomeen “zelftest” , dat steeds meer ingang vindt. De huisarts (want die zal er het meest mee te maken krijgen) zal zich moeten laten leiden door “wettelijke eisen van het goed hulpverlenerschap”. Dat betekent volgens de auteurs: ” Verhelderen van de hulpvraag, inleven in de patient,  en voorkomen van onrust en van niet noodzakelijke diagnostiek”. Speciale aandacht is wenselijk voor de hoeveelheid informatie die moet worden verstrekt. Aangeraden wordt om te komen tot een door de beroepsgroep opgestelde Richtlijn om meer duidelijkheid en (rechts)zekerheid te bieden.
Medio vorig jaar toonde de KNMG (overkoepelende artsenorganisatie) zich nog zeer negatief over het fenomeen:

Maart vorig jaar berichtte ik al over een bijeenkomst waarin scenario’s werden bekeken rond het fenomeen zelftesten (en met name de rol van Nanotechnologie). Nanopodium was de drijvende kracht. Ik gaf mijn bijdrage de titel “De toekomst is al begonnen: Scenario Lithiummeter”. Lees hier.