Tata zeggen

Ideale woordvorm?

Er is veel voor te zeggen om het woord ’tata’ taalkundig tot de ideale woordvorm te verklaren. Het telt twee lettergrepen, en elk van die twee lettergrepen heeft een ideale vorm: precies één klinker, voorafgegaan door precies één medeklinker. Dan zijn die klinker en die medeklinker zelf ook nog eens ideaal van vorm. (Oratie Linguistiek Marc van Oostendorp):

Tata (voorheen Corus) als voorbeeld voor anderen (zorgsector)?

Idee Management  is HOT. En dat niet alleen omdat Han Bakker onlangs promoveerde op dit thema.

Op de foto Han Bakker (links) en Rutger van Merkerk, UMC Utrecht (rechts)

Idea Management

De tijd is er rijp voor

Han Bakker onderzoekt het fenomeen van Idea Management in een drietal type organisaties. Zorgsector, Consultancy en Staal Industrie. In de Industrie blijkt het succesvol, mede door de aanpak. Er is een fonds ingesteld waarmee werknemers werktijd krijgen om een kansrijk idee uit te werken. In totaal blijkt dat jaarlijks 200 (10% totaal) waardevolle ideeën op te leveren,die vooral in het eigen bedrijf worden ingezet. Om dat alles te bevorderen is ook een softwarematig Idee Management systeem toegepast.

Veel organisaties zijn heel actief met Innovaties. Het UMC Utrecht presenteert een aantal gerealiseerde ideeën direct bij de Hoofdingang.Een zestal innovaties wordt fraai gepresenteerd.

Het Innovatiecentrum van het UMC Utrecht. De bezoeker of medewerker kan daar meteen zijn of haar idee “kwijt”.Worden ze vervolgens gemanaged?

Creatiever arbeidsklimaat kan wellicht iets doen aan verzuim

Heden in de Pers: “Verzuimbeleid kan ziekenhuizen 50 miljoen besparen”