1966 het enige Studiejaar dat regelmatig een reünie organiseert

Dat zou zomaar kunnen!

Het zou zomaar kunnen. De vertegenwoordiger van de Erasmus universiteit, respectievelijk de medische faculteit kent althans geen ander initiatief. Grappig dat bij de bewijzering gesproken wordt over ‘de lichting 1966’ als ware het de militaire dienstplicht. Maar het voelde anders destijds. Wilt u alleen de webstream zien van deze reunie, dan kan dat ook door aanklikken.

Bijzonder
Het was ook een bijzonder jaar zo betoogt Louis Kollee in de wandelgangen. “Het getuigt van enige moed om te beginnen aan een project als een nieuwe faculteit En die uitdaging was er niet niet alleen voor de 160 studenten, maar ook de docenten. Die waren door Professor Querido uit binnen- en buitenland gemobiliseerd. Het was een experiment waarbij beide geledingen intensief contact hadden en ook moesten hebben om te monitoren of de gestelde doelen werden bereikt”.

QR code
Op zaterdag 25 september 2021 worden de reünisten/ alumni verwacht bij de Andries Querido zaal. Een passende locatie voor de reünisten. Om 12 uur zal er de aftrap zijn in de amfitheater zaal van het enorme complex. Later zal in een lezing een reeks duizelingwekkende getallen worden genoemd die gemoeid zijn bij de bouw. Geleidelijk druppelen de reünisten binnen. Ontmoeten elkaar al in de hal. in de foyer bij de collegezaal worden systematisch de qr-codes gecontroleerd. Ter verificatie wordt aan ieder van ons gevraagd de geboortemaand of geboortedag te noemen. Paspoort en rijbewijs kunnen opgeborgen blijven. Het is letterlijk de eerste dag van de Corona pandemie waarin het afstandscriterium (1,5 meter afstand)kan worden losgelaten. Dus deze opstopping is toegestaan.

Trust me
Al snel vormen zich plukjes reünisten waarbij voor de insider de samenhang vaak goed te begrijpen is: practicum groep of woongroep. Elke deelnemer ontvangt een papieren tas met inhoud, eventueel aan te vullen er met enkele interessante uitgaven die uitgestald zijn. Er wordt een welkomswoord gesproken (video) door de decaan. Maar ook Margot Bleeker die het Trustfonds van de Erasmus universiteit vertegenwoordigt. Later tijdens de bijeenkomst suggereert  zij dat dit studiejaar misschien een eigen Fonds 1966 wil oprichten. In de collegezaal (amfitheater zoals de oorspronkelijke zaal die het loodje heeft gelegd door de renovatie)  komt een aantal sprekers aan het woord.  Bij aanvang vraagt Rietje Hakvoort-Cammel, de  dagvoorzitter, ons om te gaan staan en een minuut stilte in acht nemen voor degenen die niet meer bij ons kunnen zijn en waarvan de namen verschijnen op het projectiescherm. Vervolgens: veroudering bestaat niet. . Of toch weer wel maar dan moeten we het anders bekijken. Overigens was ook de nieuwe generatie studenten Geneeskunde van de partij!

Carte Blanche
Na de pauze een luchtige toon over de jaren van de oprichting. Querido die carte blanche had. En die opdracht gaf aan het Ministerie om nu onmiddellijk Leijnse te benoemen als Hoogleraar. Het bijzondere en eigentijdse van deze dag is dat ook 17 belangstellende via een livestream aanwezig konden zijn. Via de chat krijgen we een groet van elders uit de wereld. Aan de borrel komen de sterke verhalen. De aanwezigheid van Nienke Vermaat van de periodiek De Havenloods helpt daarbij zeker. Haar aandacht geldt de Seven Seas, het studentenschp van destijds. Daar valt natuurlijk veel over te vertellen. Zou het meer zijn dan een sterk verhaal dat er op een zomerse dag vanaf de naastgelegen Euromast werd gebeld naar het schip of de studentes in het zwembad op het dek toch weer het badpak zouden willen aantrekken. Inmiddels heeft Nienke alleen maar mannelijke studenten gesproken en gefotografeerd. Wat de samenstelling van de studentenpopulatie betreft was het aandeel van het mannelijk geslacht zo ongeveer het omgekeerde van wat het nu is. Maar gelukkig lukt het om ook nog een vrouwelijke bewoner aan de jas te trekken.

Actualiteit
Wat is nu eigenlijk het actuele element waarom periodiek de Havenloods interesse heeft? De aap komt uit de mouw. De gemeente Rotterdam heeft vanuit de burgerij een verzoek gekregen om net als destijds weer een boot aan te meren voor huisvesting van studenten. Dat verzoek zou het niet hebben gehaald. Omdat er geen kademuur beschikbaar zou zijn? Als oud-bewoners bevreemdt ons dat. We moeten ook uitleggen dat ons schip bedoeld was als een universiteitscampus zoals dat ook bekend is uit de Verenigde Staten. Er kon worden gegeten en gestudeerd. Laten is ook nog de Jan Backx aangemeerd.

Sukses
Vermeldenswaardig is nog dat de suggestie komt om niet om de 5 maar om de 2 jaar de reünie te organiseren. Gezien het succes maar ook de gevorderde leeftijd van de aanwezigen.

Links
https://www.dehavenloods.nl/nieuws/algemeen/39257/gemeente-ziet-niks-in-plan-voor-studentenschip-op-katendrecht
https://www.dehavenloods.nl/nieuws/algemeen/39394/piano-overboord-de-geur-van-diesel-en-telefoon-uit-de-euromast-
https://www.dehavenloods.nl/nieuws/algemeen/39339/boze-werknemers-erasmus-mc-voeren-dinsdag-actie
https://www.dehavenloods.nl/nieuws/algemeen/14759/het-ss-rotterdam-krijgt-misschien-cruiseschip-vol-studenten-als-buurman
https://eur.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=5c0ee01b-27b8-4266-9bbe-adb400f519bf
youtu.be/QPNLUWBQK4o
—————————————————————————————————————-
De reünie zal plaatsvinden in de Professor Andries Querido zaal van het Erasmus MC onderwijscentrum (via lift naar de 3de etage of trap tegenover de Etos vanuit de passage te bereiken).
Om 12.30u staat de lunch klaar in de Professor Andries Querido Foyer.
Volgens de geldende corona richtlijnen zal bij aankomst iedereen gevraagd worden om een corona toegangsbewijs. Dit kan zijn een vaccinatiebewijs, officiële negatieve testuitslag, of een bewijs dat u hersteld bent van corona. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de Corona Check App op de smart phone of bijvoorbeeld een vaccinatiekaart (van het RIVM).
Door deze controle kunnen alle aanwezigen zich gedurende het gehele programma (lunch, presentaties, koffie en de borrel) vrij bewegen, de 1,5m hoeft niet worden aangehouden maar het blijft natuurlijk wel een veilige afstand. Wij vragen u om bij klachten thuis te blijven.
Hierbij nogmaals het programma.
Met hartelijke groeten en tot 25 september,
Gerard Wagemaker, Kees Franke, Louis Kollée, Joyce Wittelaar
Datum: Zaterdag 25 september 2021
Locatie: Erasmus MC
Onderwijscentrum – Andries Queridozaal
Thema: “Van oude menschen, de dingen, die voorbijgaan … “
Moderator: Friederike Hakvoort-Cammel


Programma:

12.30 – 13.30 Ontvangst (incl. lunch)
13.30 – 14.30 Voordracht Bert Hofman: “Veroudering bestaat niet” Bert Hofman studeerde geneeskunde in Groningen en Leiden, was
hoofd van de afdeling Epidemiologie van het Erasmus MC en is nu hoogleraar en afdelingshoofd Klinische Epidemiologie aan Harvard
University, Cambridge, MA, USA.

14.30 – 15.15
Voordracht Cornella Visser-Mol: “Voor oude menschen: dingen, die zijn gegaan, dingen, die zijn gekomen” Cornella Visser-Mol is een jaargenote en werkt als specialist ouderengeneeskunde in Rotterdam. Cornella is ook SCEN-arts.

15.15 – 16.00 Koffie & thee pauze

16.00 – 16.30 Voordracht Hein Meijers: “Een onzalig plan, mijne heeren” Hein Meijers is journalist en was in onze jaren actief als perschef van het MFVR-bestuur en later hoofdredacteur van het blad Quod
Novum. Weer later werkte hij bij NWO om de wetenschap meer vertrouwd te maken bij het grote publiek en de politiek. In 2013
schreef Hein het 100-jarig jubileumboek voor het Erasmus Trustfonds.

16.30 – 18.00 Video/Slideshow en Afsluiting met aansluitend een borrel. Joyce Wittelaar als drijvende kracht in gesprek met Louis Kollee.