Rekenkamer op afstand

“YouTubefilmpjes missen wervende kracht van TV-commercials”zo stelt Wilbert Schreurs

Hij becommentarieert dit filmpje waarmee de Rekenkamer zich profileert.Het gaat over “Zorg op afstand” (medio 2009 gepubliceerd). Schreurs vindt het gebruik van de “lege”poppetjes zeer gedateerd.De wisselwerking tussen tekst en beeld doet oubollig aan.Wilbert Schreurs schrijft dit in Tekstblad 04-2010.

De tekst is niet eenvoudig voor een niet-ingewijde.De puntsgewijze opsomming loopt niet gelijk op met de losse beelden. De duur van het filmpje (6.22 minuten) is lang voor iets wat een kernboodschap zou moeten zijn.