Recht of Schade

Vonk overgesprongen

zorgverzekeringslogica

Dansen op het slappe koord

“Dansen op het slappe koord”, dat was een alternatieve titel die Robert Vonk wel degelijk heeft overwogen. Dat vertrouwt hij ons toe tijdens de verdediging van zijn thesis op 10 september 2013 aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Maar het zegt ook meteen hoe het balanceren was in het zorgstelsel tussen publiek en privaat (Zeg maar ziekenfonds en particuliere verzekering)! Een terugblik over de afgelopen decennia. Zorgverzekeren: Recht of Schade.

Publieksversie

Acherdeurtje

Is de kou nu uit de lucht met de introductie van de basisverzekering? Immers iedereen is nu verzekerd. Mr. Niek  de Jong opponeerde door te stellen dat er een achterdeurtje dreigt. Risico selectie kan wel degelijk plaatsvinden via de introductie van het eigen risico. Jongeren prefereren zo een (goedkopere) zorgverzekering!

Mr. de Jong feliciteert doctor Vonk

RIVM Toekomst Verkenningen

Belangwekkend is toch dat Robert Vonk is aangesteld bij het RIVM en wel bij de de Toekomst Verkenningen. Een medisch historicus (gepromoveerde binnen de faculteit Geneeskunde) in een dergelijke denktank getuigt van visie van het RIVM. Vonk heeft een interessante loopbaan achter de rug. Voor Achmea redigeerde hij een jubileumboek (Van Achlum naar Achmea) en en hij was verbonden aan het (helaas opgeheven) Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars. Zonder twijfel zullen we nog veel van hem horen.

Professor Schut (IBMG)

Insiders

Voor de insiders bevatte de verdediging van de promotie veel belangwekkends. De hooggeleerde  Schut vertrouwde ons toe dat hij eigenlijk graag zelf een dergelijke studie had willen schrijven. Hij stond stil bij de titel (…is het toch recht of schade). Een antithese? Prof. Pieters had onlangs vastgesteld hoe het zorglandschap in de Reumatologie is veranderd de afgelopen 10 jaar door de introductie van Biologicals. Patiënten worden snel en effectief behandeld. Echter door prijsopdrijving zijn de nieuwe middelen peperduur. Dat heeft zeker te maken met het preferentie beleid van zorgverzekeraars waardoor de inkomsten onder sterke druk staan. Het wordt zo onbetaalbaar en het kan er toe leiden dat alleen optimaal verzekerden hier nog een aanspraak op kunnen maken. Dus dreigt dan toch een vorm van selectie?
NB. Er is een handelsuitgave te verwachten van het proefschrift (ISBN: 9789089645937)

Polikliniekkaart. Voormalig RKZ Hilversum (Collectie J.T.A. te Gussinklo)