Folie-a-Deux

De stage Maatschappelijke Gezondheidszorg vanuit de GGD aan de Baan in Rotterdam is een eyeopener.

Na een periode als juniorcoassistent op de Baan in 1970 (zie brief Professor Burema) is het dat jaar daarop ernst. Rotterdam doorkruisen op de fiets.

Stage Maatschappelijke Gezondheidszorg

Nu was ik seniorcoassistent. Huisbezoeken volgden –al dan niet samen met de Sociaal Verpleegkundige waarvoor ik groot respect heb gekregen.Op de fiets naar allerlei uithoeken van Rotterdam. De meest ongewone situaties. De verslagen laten zich lezen als romans.

Uitgetypt verslag van huisbezoek op 28 september 1971

Dit bezoek betreft een echtpaar dat leidt aan een “folie-a-deux”.

Ze hebben waandenkbeelden ontwikkeld en versterken elkaar daar in

In de laatste alinea van het verslag wordt melding gemaakt van een verzoek om opnieuw langs te komen en wel op een heel omschreven tijdstip. De nieuwsgierigheid wint het. Als ik langs komt geeft niemand thuis. Tja…