Preferred Insurer

Ab Klink

Weg met de fragmentatie!

“Het menselijk lichaam is een onuitputtelijke bron van inkomsten”

Een uitermate sterk betoog van Ab Klink, de oud-minister van VWS en thans consultant bij Booz&Co. De titel van de (inmiddels 6e) tweedaagse editie van Health and Technology (HAT 2013) luidt weliswaar “technologische oplossingen voor de crisis in de zorg”, maar daarmee zijn we er niet! Op de eerste dag (17 september 2013) op sportcentrum Papendal herinnert Ab Klink ons er aan dat hij als minister destijds opdracht had gegeven voor een rapport over technologie en zorg. Dat rapport is er echter niet gekomen! Het blijkt gewoon een lastig en veelomvattend onderwerp. Zo leidt innovatie in de eerste lijn steevast tot oplopende (en zeker geen dalende ) kosten in de tweede lijn. Er is sprake van een “refilled capacity”. Zoals een cardioloog ooit Klink toevertrouwde “Het menselijk lichaam is een onuitputtelijke bron van inkomsten”.

Ab Klink

Er zijn namelijk altijd verliezers

De oorzaak ligt zeker in de fragmentatie van de zorg en de fragmentatie van de contractering. Steevast wordt de institutionele dimensie (lees barrière) vergeten. Er zijn namelijk altijd verliezers, aldus stelt Ab Klink bij HAT 2013. Zo kan de agressiviteit van prostaatcarcinoom door genetisch onderzoek worden nagegaan. Door deze innovatie kan een ziekenhuis volume van prostaatchirurgie kwijtraken. Dat kan betekenen dat het ziekenhuis in de gevarenzone komt, want de landelijk vastgestelde minimumnorm (volume discussie) kan dan naar beneden toe worden overschreden. Dan verliest het ziekenhuis een heel vakgebied. Volgens Klink is de enige oplossing het bundelen van kwaliteit en financiering. Er zijn zeker wel preferred providers, die de slag willen maken (als voorbeeld Marcel Levi van het AMC). Maar misschien moeten we het hebben van de grote collectiviteiten, die het belang van innovatie inzien en een alliantie aangaan met een zorgverzekeraar (preferred insurer). Ik vraag aan Ab Klink hoe hij dit kan rijmen met de eis tot substitutie die zorgverzekeraars voorleggen. Dat moet natuurlijk ook anders is zijn reactie!