Pijnbehandeling via MRI-HIFU

Non-Invasief

Specifiek voor palliatieve pijnbestrijding bij botkanker

UMC Utrecht al expertise

… aldus de woordvoerder van Philips.
De nieuwe MR-HIFU techniek wordt momenteel al succesvol ingezet bij de behandeling van vrouwen die vleesbomen in de baarmoeder hebben, onder meer in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Tijdens het vorig jaar gehouden European Congress of Radiology (ECR) maakte de medische wereld voor het eerst kennis met het therapeutisch platform Sonalleve MR-HIFU. Dit platform was ontwikkeld als non-invasief alternatief voor de traditionele chirurgische behandeling van vleesbomen (fibromen en myomen) in de baarmoeder, door combinatie van MRI-beeldvorming met HIFU (high-intensity focused ultrasound)-therapie. Met deze behandelmethode blijft het ongemak voor de patiënt tot een minimum beperkt. Er is geen chirurgische ingreep en narcose nodig. Een behandeling met MR-HIFU is vrijwel pijnloos.

Prof. dr. Holger Grull van Philips

verklaart op 11 februari 2011 aan journalisten het principe van MRI-HIFU:
Zie hier eventueel meer details.

Palliatieve pijnbestrijding bij botmetastase

Bij veel kankerpatiënten zaaien de tumoren in een gevorderd stadium uit naar het botweefsel. Deze botmetastases, die ernstige en afmattende pijn kunnen veroorzaken, worden meestal behandeld met krachtige medicatie en/of radiotherapie. In beide gevallen treden er vaak bijwerkingen op. Sonalleve MR-HIFU, dat inmiddels CE-goedkeuring heeft ontvangen voor palliatieve pijnbestrijding bij botmetastase, biedt een non-invasief alternatief voor deze traditionele behandelmethoden. De MR-HIFU behandeling kan effectief zijn bij patiënten die geen verlichting van hun pijn hebben ervaren na bestraling. Dit is aangetoond met klinische onderzoeken, die nog altijd lopen.

De behandeling bestaat uit het richten van geconcentreerde ultrasone stralenbundels op het doelweefsel in de botmetastase. Als gevolg van de grote hoeveelheid energie die op het botoppervlak wordt gericht, stijgt de temperatuur in het weefsel tot ongeveer 60°C, wat leidt tot loslating (ablatie) van het tumorweefsel en van de gevoelige zenuwen rond het bot. De driedimensionale planning van de procedure vindt plaats met behulp van MRI-technieken, en tijdens de ablatie en de follow-upperiode wordt de temperatuur bewaakt.

Veelbelovend

Prof. Hervé Trillaud, hoofd Diagnostische Beeldvorming en Therapie van het Hôpital Saint- André in Bordeaux zegt daarover: “Onze resultaten zijn nog voorlopig, maar zeer veelbelovend: het lijkt hier om een non-invasieve therapie voor pijnbestrijding op poliklinische basis te gaan. Met MR-HIFU kunnen wij de betreffende tumor uiterst nauwkeurig in beeld brengen en behandelen, zonder dat er een percutane katheter of sonde hoeft te worden ingebracht.”

Het MR-HIFU systeem van Philips is, in afwachting van goedkeuring in het kader van Artikel 510(k) van de Amerikaanse Food, Drug and Cosmetic Act, nog niet op de markt in de Verenigde Staten.