Persuasive Technology

Understanding Adherence (eHealth)

Dialogue support

Dissertatie Saskia Kelders

Wat gebeurt er precies als de patiënt een web-based interventie (eHealth) krijgt aangeboden? Welke lessen kunnen wij leren? Weer een tipje van die sluier is weggenomen dankzij (promotie)onderzoek van Saskia Kelders. Onderzoek van de Logfiles, maar ook karakteristieken van gebruikers. Er is daadwerkelijk gesleuteld aan de technologie en daarbij zijn effecten van verschillende interventies met elkaar vergeleken. Wat is het effect van feedback via een SMS bijvoorbeeld.

Promotie

Blackbox

Toch spreekt Saskia Kelders zelf nog over een blackbox bij het verdedigen van haar dissertatie op 12 oktober 2012 in Enschede. Met veel bravoure steelt zij de show. Niet voor niets heeft zij op de cover van haar proefschrift stilistisch wel de bureaustoel en de laptop weergegeven, echter de patiënt is de grote afwezige.

Promotiecommissie

Universiteit Twente

Het Promotie onderzoek van Saskia Kelders staat niet op zich zelf. Anderen als Hans Ossebaard gingen haar voor. Er gebeurt belangrijk onderzoek aan de Universiteit Twente onder leiding van  Lisette van Gemert-Pijnen (Institute for Social Sciences and Technology and the Center for eHealth Research and Diseasemanagement). Het promotie onderzoek maakt deel uit van het project Gettingbetter.nl. Bij stukjes en beetjes wordt gewerkt aan een efficiëntere gebruikersomgeving. Het ideaal is toch dat het vasthouden van de aandacht van de patiënt ingebakken wordt in de Technologie. Dat is een grote uitdaging. De samenstelling van de Promotiecommissie en de aard van de vragen die gesteld worden, weerspiegelen dat. Het onderzoek wordt met belangstelling gevolgd door andere Instituten (Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht, RIVM, Het Roessingh). Opmerkelijk is dat het belang verder gaat dan alleen eHealth. Onderzoekers op het terrein van robotica kunnen wat met de bevindingen.

Internationaal

Er is ook het Internationale aspect door de binding van ‘Twente’ met Gunther Eysenbach, eindredacteur van het prestigieuze JMIR (Journal of Medical Internet Research ). Ook maakt een Finse Hoogleraar onderdeel uit van de Promotiecommissie. Enige malen wordt Eysenbach aangehaald tijdens de verdediging van het proefschrift. In het slotwoord kan worden aangekondigd dat de enthousiaste jonge doctor verbonden blijft aan de Twentse onderzoeksgroep. We verwachten beslist nog veel van haar te horen!