Patientenwetenbeter

Onderzoekswebsite

Rathenau Instituut

Ziekenhuis van de toekomst

Het Rathenau Instituut stelt de nieuwe onderzoekswebsite www.patientenwetenbeter.nl open. Met dit nieuwe grootschalige onderzoek naar positieve en negatieve patiëntenervaringen willen we het ziekenhuis van de toekomst helpen vormgeven. Verhalen die patiënten op de website anoniem vertellen, zal het Rathenau Instituut vertalen naar concrete aanbevelingen aan de top van ziekenhuizen, het ministerie en parlement.

 

Universiteit Twente

Ambassadeur Rob Oudkerk: “Ervaringen van patiënten worden in de zorg véél te weinig gebruikt als bron van verandering”. Het Rathenau Instituut pakt deze verhalen juist op en vertaalt het naar aanbevelingen ter verbetering van de organisatie van ziekenhuiszorg. Het Instituut streeft ernaar zo veel mogelijk verhalen – positief en negatief – op www.patientenwetenbeter.nl te verzamelen. Het onderzoek dat wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Twente (LevensverhalenLab) analyseert, vergelijkt en verwerkt de ervaringen zodanig dat er een duidelijk beeld ontstaat over de verkregen zorg en verbeterpunten.

 

Ziekenhuiszorg

De zorg voor patiënten in ziekenhuizen wordt steeds complexer en specialistischer, ook door technologische ontwikkelingen. De zorgconsument is steeds vaker genoodzaakt om zich anders te informeren en zelf keuzes te maken, bijvoorbeeld voor de keuze van een behandelaar. Het Rathenau Instituut wil, vanuit haar expertise op het dit gebied, inzicht geven hoe in de organisatie van ziekenhuiszorg de patiënt centraler gesteld kan worden. Ervaringsverhalen die op www.patientenwetenbeter.nl binnenkomen zijn daarom essentieel voor het onderzoek.

Delen

Het onderzoek bestaat verder uit interviews met belanghebbenden uit het veld en workshops met zorgverleners. Arre Zuurmond (lid Kafkabrigade en ambassadeur): “het idee achter www.patientenwetenbeter.nl is echt dat je je ervaring als patiënt kunt delen om het ziekenhuis ervan te laten leren”. In 2013 wil het Rathenau Instituut de uitkomsten van het onderzoek presenteren aan de top van ziekenhuizen, het ministerie en het parlement onder andere in de vorm van een manifest.