PIP en ASIA

PIP-implantaat niet giftig (NHS)

Wel scheurgevoelig

Meevaller? Valt nog te bezien.

Quote: PIP-borstimplantaten zijn minder gevaarlijk dan vaak wordt gedacht. Uit onderzoek van de Britse National Health Service (NHS) is gebleken dat de siliconengel waarmee ze gevuld zijn, niet giftig of kankerverwekkend is. Wel is de kans op scheuren verhoogd, wat tot lokale reacties kan leiden. Dit is de aanhef van een bericht van Medisch Contact op 19 juni 2012

Granada

ASIA

Het moet gezegd worden dat ruim een maand geleden een wat andere sentiment heerste. Tijdens een voorprogramma (2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON VACCINES AND AUTOIMMUNITY) van het 8e International Congress on Autoimmunity (Granada) suggereerden (vooral Israelische en Franse) sprekers een relatie met het zogenaamde ASIA syndroom. Een syndroom dat kennelijk wordt gedefinieerd aan de hand van 2 maior criteria (of 1 maior + 2 minor). Als maior criteria worden genoemd: blootstelling aan een externe stimulus, klinische manifestaties (arthralgie, vermoeidheid, neurologische verschijnsel en koorts), verbetering na verwijdering oorzakelijk agens, kenmerkende histopathologie. Niet alleen werd de relatie gesuggereerd met siliconen (PIP), maar ook met vaccinaties (Gulf War Syndrome).
ASIA= Autoimmune (auto-inflammatory) syndrome induced by adjuvant.

Verwarrend

Ik ga er van uit dat de NHS en in het kielzog Medisch Contact zich op degelijke feiten baseren. Toch heb ik wel behoefte aan nadere bevestiging.

Sentiment in de media tamelijk negatief

(NB. Met oog op interpretatie grafiek.PIP kan overigens ook andere betekenissen hebben)