Open innovatiecentrum Zwolle

PSP

Polymer Science Park

Innovatiecentrum

Zwolle krijgt met het Polymer Science Park een aansprekend innovatiecentrum. Op 8 september 2011 is de intentieovereenkomst getekend voor de totstandkoming van een Science Park in Zwolle op het gebied van kunststoftechnologie. Deze overeenkomst, een samenwerkingsverband tussen DSM, Wavin, Hogeschool Windesheim, Deltion College, Gemeente Zwolle en de Provincie Overijssel, vormt de aftrap voor een open innovatiecentrum voor bedrijven en onderwijs, onder de noemer Polymer Science Park.

Het Polymer Science Park (PSP) richt zich op kennisinstellingen en bedrijven. Het PSP wil hen stimuleren om kennis en kunde op het gebied van kunststoffen en coatings te verbreden en verbeteren, en ook de bedrijvigheid ervan te vergroten. Deze voorziening leidt tot betere productieprocessen en meer producttoepassingen. Het PSP wordt een ecosysteem van samenwerkende partijen in de kunststof waardeketen. Het Polymer Science Park opent begin 2012 haar deuren.

Open innovatiestructuur

Kennis en faciliteiten zijn gemakkelijk toegankelijk en worden gedeeld in een open innovatiestructuur. Het PSP wil zowel bedrijven, onderwijsinstellingen als onderzoeksorganisaties faciliteren op het gebied van kunststoffen, zowel thermoharders als thermoplasten. Hieronder vallen nadrukkelijk ook biobased kunststoffen. Gedacht wordt aan regionale en (inter-)nationale bedrijven en instituten.

Minister Verhagen

Namens de betrokken partners heeft gedeputeerde Theo Rietkerk het concept van het Polymer Science Park onder de aandacht gebracht bij minister Verhagen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De minister volgt de ontwikkelingen met grote belangstelling. Volgende week maakt de minister de meest kansrijke initiatieven in Nederland bekend in zijn bedrijfslevenbrief aan de Tweede Kamer.

Applicatielab vol dynamiek

De initiatiefnemers streven naar de totstandkoming van een dynamische werkplaats en een levendig applicatielab voor bedrijven en het onderwijs, waar uitgebreid en praktijkgericht geëxperimenteerd kan worden. Hierbij ligt de focus op innovaties op het gebied van nieuwe materialen, zoals engineering plastics (thermoplasten), rubber, harsen, coatings (nat en poeder), composieten (thermoharders) en daaraan gerelateerde biopolymeren. Een van de aandachtgebieden is 3D printing.

Innovatiemotor voor het bedrijfsleven

De Nederlandse kunststofindustrie is sterk vertegenwoordigd in Oost Nederland en in het bijzonder in regio Zwolle en in regio Twente is deze industrie een belangrijke werkgever. Met de komst van het Polymer Science Park wordt de basis gelegd voor het stimuleren en versterken van de concurrentiepositie van MKB bedrijven op nationale en internationale markten. De nabijheid van onderzoeksinstellingen en van ondernemingen zoals DSM en Wavin, biedt ook kleine en middelgrote ondernemingen nieuwe mogelijkheden om hun innovaties kansrijker, goedkoper en sneller te ontwikkelen en naar de markt te brengen.

Lector Kunststoftechnologie Hogeschool Windesheim
Harold Gankema:’Dit gaat een groot succes worden’

Optimale afstemming

Naast het stimuleren van innovatie en groei, wil het Polymer Science Park (PSP) ondernemerschap bevorderen onder studenten. Dit om optimale afstemming tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven te realiseren. Bovendien wordt met de komst van het park aangesloten op de vraag naar goed opgeleid personeel in de kunststofindustrie.

Aantrekkelijke locatie

Het Polymer Science Park (PSP) wordt gefaseerd uitgebouwd. De eerste fase wordt ondergebracht op het terrein van Vishay aan de Ceintuurbaan in Zwolle. Het uiteindelijk te realiseren volledige Polymer Science Park is een complex proces en voor een volledig plan is onderzoek nodig. Op dit moment wordt er in samenspraak met de Provincie Overijssel, Gemeente Zwolle en andere belanghebbenden gewerkt aan een plan voor een definitieve faciliteit.

=