Op de huid gezeten

Catharina Ziekenhuis

Opzeggingsprocedure maatschap dermatologie

Integriteit medisch specialisten

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven telt integriteit medisch specialisten voorop en start opzeggingsprocedure maatschap dermatologie. De Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis heeft op 5 november 2012 het voorgenomen besluit genomen om de toelatingsovereenkomst van de voltallige maatschap dermatologie op te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat door de handelwijze van de vier dermatologen zowel een aantal patiënten als het ziekenhuis financiële schade hebben geleden. De voorgenomen opzegging heeft geen gevolgen voor de continuïteit van de zorg. Het ziekenhuis beseft dat zij diep in eigen vlees snijdt omdat de dermatologen behoren tot de internationale top in hun vakgebied maar is van mening dat een duidelijke grens van integriteit is overschreden.

Catharina Ziekenhuis

Integriteit

“De direct aanwijsbare financiële schade bedraagt gelukkig niet meer dan enkele tienduizenden euro’s. De echte zaak waar het hier om gaat is integriteit. Vanuit eigen belang zijn willens en wetens de patiënt en de ziekenhuisorganisatie benadeeld, in een omgeving waar wij op basis van afspraken en vertrouwen samenwerken”, aldus bestuursvoorzitter Piet Batenburg. “Je kunt nog zo goed zijn in je vakgebied, integriteit geldt voor iedereen binnen onze organisatie. Medisch specialisten hebben daarin bij uitstek een belangrijke voorbeeldfunctie, ook in de relatie met de patiënt”.

Eigen praktijkvoering zonder toestemming, afspraken en vastgelegde procedures

De maatschap dermatologie is in september 2011 -zonder toestemming van de Raad van Bestuur- in strijd met alle regels op eigen initiatief binnen de muren van het Catharina Ziekenhuis een praktijkvoering voor cosmetische dermatologie gestart. Hoewel hier in een eerder stadium met de Raad van Bestuur weliswaar oriënterend over is gesproken, heeft de maatschap verzuimd de contractueel vereiste toestemmingsprocedure te doorlopen. Daardoor zijn er door de maatschap geen afspraken met het ziekenhuis over de noodzakelijke administratieve procedures gemaakt en evenmin over vergoeding van de kosten. De maatschap heeft de grens tussen verzekerde en niet-verzekerde zorg zelf bepaald en niet schriftelijk vastgelegd, waardoor onzekerheid bestaat of deze aansloot bij de wettelijke regelgeving. De patiënten werden zelfstandig door de maatschap gefactureerd, geheel buiten het ziekenhuis om. De zaak kwam in mei 2012 aan het rollen door melding van een zorgverzekeraar aan het ziekenhuis, die een dubieuze factuur van één van haar verzekerden had ontvangen. De Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis heeft daarop direct deze praktijkvoering cosmetische dermatologie verboden, de administratie gevorderd en twee externe onderzoeken laten uitvoeren. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg is geïnformeerd.

Geld terug

De maatschap dermatologie bood patiënten de mogelijkheid tot contante betaling voor de behandelingen. De nota vermeldde de naam en het logo van het Catharina Ziekenhuis. Ook door de tenaamstelling van de begunstigde van de rekening werd bij patiënten de indruk gewekt alsof het geld aan het ziekenhuis werd betaald. De gemachtigde van het bankrekeningnummer was echter de maatschap zelf. In totaal kregen 168 patiënten voor een totaalbedrag van € 24.000 gefactureerd. Naar aanleiding van onder meer accountantsonderzoek concludeert de Raad van Bestuur dat door de gebrekkige opzet van de praktijkvoering het onvermijdelijk is dat een beperkt aantal van deze patiënten ten onrechte zelf aan de maatschap heeft betaald, terwijl het verzekerde zorg betrof. Door deze slordige opzet is het echter niet te herleiden welke van de 168 patiënten dat zijn. Daarom zal het Catharina Ziekenhuis komende week alle 168 patiënten een brief sturen waarin zij aankondigt het bedrag dat aan de maatschap is betaald aan alle patiënten te zullen vergoeden. Deze schade zal het ziekenhuis vervolgens verhalen op de dermatologen.

Ook ziekenhuis lijdt schade

Voor deze praktijkvoering heeft de maatschap -zonder enige afspraak over verrekening- apparatuur, personeel en middelen van het ziekenhuis gebruikt. Ook werd weefsel voor patholoog anatomisch onderzoek voor rekening van het ziekenhuis naar een laboratorium buiten het ziekenhuis verzonden. De kosten hiervan werden bij patiënten in rekening gebracht en de opbrengsten gingen naar de maatschap. In totaal heeft het Catharina Ziekenhuis voor circa € 21.000 schade geleden. Het ziekenhuis heeft daarnaast de bij deze patiëntengroep verleende verzekerde zorg vanaf 1 januari niet gefactureerd, omdat uit het onderzoek het risico duidelijk werd dat patiënten dubbel zouden kunnen worden gefactureerd. Het ziekenhuis loopt daarmee ook € 25.000 aan inkomsten mis.

Continuïteit zorg

Volgens de geldende procedure zullen de dermatologen binnen ongeveer een week eerst nog gehoord worden over het voorgenomen besluit. Tijdens deze hoorzitting moet duidelijk worden of alle dermatologen evenredig betrokken zijn. Daarna zal het definitieve besluit volgen. Tegen dit besluit kunnen de dermatologen in beroep gaan bij het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg. De toelatingsovereenkomst tussen medisch specialisten en ziekenhuizen kent een reguliere opzegtermijn van 6 maanden. In deze periode blijven de dermatologen volgens de geldende procedures werkzaam binnen het Catharina Ziekenhuis. Vanaf dinsdag 6 november heeft de Raad van Bestuur, prof. dr. R. van Schilfgaarde, benoemd tot organisatorisch hoofd dermatologie a.i.. Hij zal de komende periode verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering van de dermatologie. Voor patiënten met vragen heeft het Catharina Ziekenhuis een speciaal telefoonnummer geopend dat van maandag t/m vrijdag bereikbaar zal zijn tussen 09.00 en 15.00 uur. Het telefoonnummer is + 31 (0)40 239 72 71.

Quote

Bestuurvoorzitter Batenburg: “Naast de gedrevenheid in medische kwaliteit is het Catharina Ziekenhuis voorloper in transparantie en is betrouwbaarheid één van haar belangrijkste kernwaarden. Als Raad van Bestuur betreuren wij het voorgenomen besluit, maar integriteit prevaleert boven alles”.

Bron

Persbericht Catharinaziekenhuis.