REIZENDE DOKTERS

Medische reizen

In de 20e eeuw

6 december 2012

Een fascinerend onderwerp. Dat kan niet missen. Als je het programma hier onder leest kun je dat onmiddellijk beamen. Er is grote belangstelling dus snel boeken anders is het een uitverkocht huis.

REIZENDE DOKTERS
Medische reizen in de twintigste eeuw
Domus Medica, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht

Nepal 2012 (Collectie Gynaecoloog Antoine van Vijfeijken)

Programma

10.00 Ontvangst en registratie
10.30 Welkom
Opening, Prof.dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman (vz KNMG)

10.45 Dr. Marten van Wijhe (NVA, Groningen)

Reizen als dokter: reflectie op veertig jaar reiservaringen

11.15 Dr. Paul van den Brink (KNAG / Universiteit Utrecht)

Reizende artsen en het Koninklijk Ned. Aardrijkskundig Genootschap (KNAG)

12.00 Dr. Wim Hazeu (Baarn)

Over Slauerhoff als scheepsarts
12.45 Lunchpauze

13.30 Dr. Barend Haeseker (NVPC, Den Haag)

Arts en exploratie. Medische deelname aan de Nieuw-Guinea expedities vanaf 1903

14.15 Dr. Peter Koehler (NVN, Heerlen)

De reizen van prof. Bernard Brouwer naar Amerika

14.45 Prof.dr. Mart J. van Lieburg (Erasmus MC, UMCG)

Sporen en beelden van reizende dokters: een overzicht

15.15 Drs. Willem H. Cense, voorzitter Stichting Historia Medicinae

Reizen ‘in ruste’
15.30 Borrel

Aanmelden

De duur van de lezingen is afgestemd op de vertoning van (unieke) foto’s en filmfragmenten. De ‘Domus Dag’ wordt georganiseerd door het ‘Domus Overleg’,  in samenwerking met de Stichting Historia Medicinae. Het ‘Domus Overleg’ is een platform waar de werkgroepen, secties, genootschappen en andere gremia binnen de wetenschappelijke verenigingen en beroepsorganisaties van de KNMG Federatie door overleg en informatieuitwisseling de beoefening van de geschiedenis van hun specialisme of werkterrein willen stimuleren en hun activiteiten onderling willen coördineren. Voorzitter: prof.dr. M.J. van Lieburg, secretaris: drs. Th.M.G. van Berkestijn, penningmeester: dr. B. Haeseker. Contactadres en aanmelding Prof.dr. M.J. van Lieburg, Bremenstraat 165, 8017 KD Zwolle.U kunt zich aanmelden via de email: domusdag@medischegeschiedenis.nl Deelnemersbijdrage – inclusief lunch- € 35, te voldoen door storting op Rabobank 1526.69.108,  t.n.v. Stichting Historia Medicinae, Warmond.