Oneens met standpunt

NVvPO wil een goed opgeleide POH (Praktijk Ondersteuner)!

Het gaat om de competenties, niet om de achtergrond!

Het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) heeft samen met de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) het concept-Standpunt ‘Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening’ (pdf-bestand) opgesteld.

De NVvPO is voor een breed opgeleide POH; het standpunt is NIET de mening van de NVvPO

Hoewel in het document staat dat de beroepsgroep advies heeft uitgebracht is geeft het standpunt NIET de mening van de NVvPO weer. 2/3 van alle praktijkondersteuners zijn aangesloten bij de NVvPO.

De mening van bijna 2000 POH-ers telt kennelijk niet?

Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit

De NVvPO is voor een breed opgeleide praktijkondersteuner op HBO niveau. Dat kan zowel een verpleegkundige als een niet-verpleegkundige zijn. Het gaat om de competenties die iemand bezit.

Voor de zeer complexe zorg kan een meer ervaren POH-er worden ingezet. Voor de extra competenties die daar voor nodig zijn zullen veelal aanvullende opleidingen moeten worden gevolgd.