Onder MOM van..

Metal

on Metal

Aanpak problematiek

In Medisch Contact van 29 april 2011 wordt bericht over de pro-actieve en gewaardeerde aanpak vanuit de isalaklinieken te Zwolle rond het MOM-dossier. Er zijn in de loop van 5 jaar maar liefst 660 MOM-protheses geplaatst.

Volgens een uitgebreid draaiboek is de voorlichting in de Isala aangepakt

Lees hier

———————————————————————————————————————————-

Bericht van 13 november 2010

De media zijn er maar druk mee. Het terugroepen (recall) van patiënten waarbij een MOM (metal-on-metal) Heupprothese is geplaatst. Het dossier zal ons nog jaren beziggehouden verwacht ik. Opmerkelijk is dat zorgverzekeraars en CVZ (College van Zorgverzekeringen)enkele jaren geleden zich hebben verzet tegen een geforceerde introductie van dit type protheses.

Niet altijd in dank afgenomen

Naar aanleiding van kwestie met zorgverzekeraar CZ:

Standpunt

Uiteindelijk heeft een omslag plaats gevonden bij CVZ (15 februari 2007) op basis van onderstaande bewijsvoering:

MOM (CVZ Pakketadvies 2008)

Introductie

In diverse vaderlandse ziekenhuizen is men er destijds al voor de “omslag” gewoon mee begonnen is de indruk (en zeker in Belgie). De zorgverzekeraar kan tenslotte aan de gedeclareerde DBC niet zien welk prothesemateriaal wordt gebruikt. Misschien wil de financier dit eigenlijk ook niet weten? Indien verzekerden in die jaren concreet met het (MOM) verzoek komen, kan de zorgverzekeraar eigenlijk  niet anders dan de aanvraag afkeuren. Echter verzekerden die een beroep doen op vergoeding via het zogenaamde coulance potje krijgen incidenteel een vergoeding omdat ze bijvoorbeeld aangesloten zijn bij een collectiviteit (commercieel belang).

Ombudsman

De zorgverzekeraar heeft tot 2007 ook succes als verzekerden een klacht indienen bij de Ombudsman (SKGZ) in de zorg.

MOM (Pakketadvies 2008 CVZ)

Pakketadvies

In het CVZ Pakketadvies 2008 komt het begrip MOM 58x voor en wordt een toelichting gegeven voor de “omslag”.

Toelichting bij afgewezen casus van voor het “omslagpunt”

De bron is CVZ:

Bron: CVZ