Maar 20% wordt onthouden

Een tijdloos bericht (vermoed ik)? Na precies een jaar nog maar eens commentaar proberen te ontlokken.
—————————————————-
7 mei 2010

eHealth leidt tot betere zorg

Zorg op afstand, zoals een webspreekuur, is kwalitatief vaak beter dan directe zorg in de spreekkamer. Dit is één van de opmerkelijke conclusies van het spitsseminar ‘e-Health services in de praktijk’, dat op 15 april 2010 plaatsvond bij Nictiz in Den Haag. Drie sprekers lieten in inspirerende presentaties zien hoe ICT de zorg verbetert.

Slechts twintig tot veertig procent van wat artsen zeggen tijdens een consult, wordt daadwerkelijk onthouden door patiënten. De helft van wat is bijgebleven, blijkt bovendien niet te kloppen.

Historie:     Wachtkamer bij mijn spreekuur (Collectie J.T.A. te Gussinklo)

Spreker Filip van Dijk refereerde naar dit onderzoek tijdens zijn presentatie over het webspreekuur dat hij samen met twee artsen ontwikkelde voor de poli Neurologie van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.

Het digitale spreekuur vervangt op deze poli gedeeltelijk de controlebezoeken. Patiënten kunnen informatie nalezen en gerichte vragen stellen. Andere voordelen: minder drukke wachtkamers en snellere, flexibelere en betere communicatie tussen patiënten en artsen. De stelling van Van Dijk is dan ook dat zorg op afstand vaak beter is dan zorg in de spreekkamer, omdat de patiënt beter is geïnformeerd.

Digitale reumapoli

Drie sprekers gaven tijdens het spitsseminar een presentatie over e-health in de praktijk. Naast Filip van Dijk, presenteerde Rolien de Jong de succesfactoren van ICT in de zorg voor zorgprofessionals. Zij benadrukte het belang om professionals en vooral verpleegkundigen vroegtijdig te betrekken in innovatieprojecten. Mathijs Zwier, senior verpleegkundige en transitiecoördinator bij het UMC Utrecht liet zien dat e-Health juist voor jongeren kan werken. De digitale reumapoli voor jongeren is in zijn ziekenhuis een groot succes.

Zijn stelling ‘No e-Health, no glory’ leverde dan ook bijval op tijdens de levendige discussies die op de presentaties volgden. “Als je als zorgverlener nu niet investeert in e-health is het de vraag of je over tien jaar kunt presteren.” Andere conclusies van de bijeenkomst: “E-health is op zich niet nieuw. Het is een middel om de zorg te vernieuwen.” ICT-ondersteuning past bovendien in de trend van grotere patiëntenparticipatie in de zorg.

Het spitsseminar van Nictiz over e-Health was het eerste in een reeks van vier spitsseminars dit jaar over actuele thema’s in de zorg. Vorig jaar hield Nictiz eveneens drie spitsseminars. Thema´s toen waren: ‘Health 2.0’, ‘Zorg op afstand’ en ‘Chronisch zieken’.