Obesitas digitaal te lijf

Andere aanpak overgewicht

Registreren, analyseren en beïnvloeden van gedrag

Op de foto de auteur met een bril voor eyetracking.

Heeft dat iets met overgewicht te maken?

Nou en of! Het gebruik van techniek bij het registreren, analyseren en beïnvloeden van gedrag neemt een hoge vlucht. Alle winkelketens weten hoe ze u moeten verleiden tot aankopen, die u achteraf misschien betreurt. Gedragsverandering ten goede is ook een thema dat veel aandacht vraagt.

Zorg op afstand

Hiermee komt Jan Taco op het thema “zorg op afstand”, ook wel Telemedicine of E-Health genaamd. Dat is een mondvol en zoals dat ook wel wordt genoemd een “containerbegrip”. Immers het kan gaan om de patiënt die met zijn huisarts een mailwisseling voert, een patiëntbespreking via videoconferencing, het elektronisch patiënten dossier (EPD). Maar ook het thuis registreren van bloedsuiker of bloeddruk en deze via internet doorgeven.

E-Health

Wat blijkt nu? Vooral in de geestelijke gezondheidszorg is de inzet van E-Health uiterst succesvol. We denken maar wat graag dat er niets gaat boven een rechtstreeks persoonlijk contact tussen patiënt en dokter. Dat blijkt niet altijd zo. De dokter kan afgeleid zijn en u toont niet het achterste van de tong.Lees verder in InfoObesitas