Winststreven leidt tot bederf

Geert Groote

Simonie en Marktwerking in de Zorgsector

Winstbejag

Een Voordracht over Geert Groote op 12 oktober 2010 . Een interessante inleiding door Prof. K. Goudriaan over Geert Groote (1340- 1384)  (Vrije Universiteit Amsterdam; Geschiedenis der Middeleeuwen) krijgt aan het slot een onverwachte wending omdat de zorgsector erbij gehaald wordt. Zoals wellicht bekend, is Geert Groote, een van de grondleggers van de “ Moderne Devotie” in de 14e eeuw. De Moderne Devotie heeft een hoogtepunt bereikt in Thomas a Kempis wiens werk (Imitatio Christi) wereldberoemd is geworden.Geert Groote fulmineert tegen bepaalde aspecten binnen de toenmalige kerk, met name het financiele gewin dat is binnengeslopen. De zogenaamde Simonie.

Simonie

Priesters kunnen worden aangesteld na het meenemen van een geldbedrag (dos=bruidschat). Ook de begijntjes moeten dokken voor een bedstede in een hofje of begijnhuis.Deze praktijken leiden tot protectionisme e.d. De eventuele relatie met de huidige tijd (21e eeuw) zoekt de spreker niet in de huidige misstanden in de kerk, maar in de maatschappij. Expliciet noemt hij de marktwerking in de zorg (en het onderwijs).
NB. (Simonie is afkomstig van Simon de Tovenaar (Handelingen).

Website CPB (Centraal PLanbureau)

Centraal Plan Bureau:

Concurrentie tussen ziekenhuizen leidt tot snellere diagnosestellingen en een strakkere operatieplanning, maar heeft vooralsnog geen effect op de gezondheid van patiënten. Dit concluderen de CPB-onderzoekers Michiel Bijlsma, Pierre Koning, Victoria Shestalova en Ali Aouragh in het vandaag verschenen CPB Discussion paper ‘The effect of competition on process and outcome quality of hospital care: An empirical analysis for the Netherlands‘. De studie gebruikt hiervoor tien kwaliteitsindicatoren uit de Nederlandse Basisset Prestatie-Indicatoren Ziekenhuizen van de Inspectie van de Gezondheidszorg.

Concurrentie

Concurrentie tussen ziekenhuizen heeft vooralsnog geen effect op de kwaliteit van de zorg, bijvoorbeeld gemeten in minder (ongeplande) heroperaties of een lagere mortaliteit. Wel is er sprake van een bescheiden effect op het zorgproces. De onderzoekers vermoeden dat ziekenhuizen zich als reactie op de concurrentie met omliggende ziekenhuizen eerst zijn gaan concentreren op kostenefficiëntie en procesverbeteringen, die vaak makkelijker realiseerbaar zijn. Het blijft dan ook mogelijk dat in een later stadium meer substantiële effecten van concurrentie in de zorg te zien zijn.