Nursing strijdvaardig

Special Sept. 2012

Infectiepreventie

Onze eeuwige strijd

Gelukkig hoeft Magazine Nursing niet meer te strijden tegen onbegrip over de rol en het belang van de verpleegkundige in de zorgsector. Dat is toch ‘verleden tijd’. De belangrijke rol van de verpleegkundige komt in deze Special (September 2012) wel naar voren, waar het gaat om het handhaven van de Hygieneregels. Zo wordt uitvoerig aandacht  besteed aan de Klebsiella uitbraak destijds in het Maasstadziekenhuis. De Hoofdredactie houdt een pleidooi voor een omslag in cultuur. Kom op voor de wensen van jou en de patient. Een veilige werkomgeving draagt daartoe bij. Overigens, nog geen jaar geleden organiseerde Nursing een congres in Ede dat geheel was gewijd aan Infectieziektes.

Uitnodiging en programma 2011

De strijd

De strijd gaat over het voorkomen van infecties.In de Special van Nursing passeren een aantal onderwerpen. Allereerst een ‘profiel’ van de diverse micro-organismen die kunnen leiden tot een uitbraak en wat daar gericht tegen in stelling dient te worden gebracht.Een artikel over de aanpak van biofilm in het wondbed. Een indrukwekkende foto ( 2 pagina’s)  over de handhygiene. Een verpleegkundige uit het Maasstadziekenhuis vertelt wat er allemaal is veranderd sinds de uitbraak in het Maasstadziekenhuis. Het katern wordt afgesloten met een Kennistoets.