Nurse-Led Educatie

Therapietrouw

Chronische Dialyse

Nurse Led (NLC)

De rol van de verpleegkundige is in Belgie ook versterkt op specifieke terreinen. Een jaar geleden berichtte ik al eens over Yoleen van der Camp. Inmiddels zijn er publicaties van haar groep verschenen. Een voorbeeld: een interventie bij chronische dialyse patienten, geconcentreerd op een betere therapietrouw (adherence) van zogenaamde fosfaatbinders.

Rapport

Interventie

Het effect van  de interventie kan op verschillende manieren worden geobjectiveerd. Ik spreek de auteur op 16 november 2012 in Antwerpen.

Yoleen van der Camp

Resultaat

Het onderzoek betreft een onderzoek bij 41 patienten (geen RCT). Het resultaat van intensieve begeleiding is effectief gebleken op grond van laboratoriumparameters en vragenlijsten. Zie tabel (aanklikken!) met meetresultaten bij de start en na 17 weken. Voor de insiders: de waarden van fosfaat en calcium zijn in de onderzochte interventiegroep significant gedaald. De kennis over nut en noodzaak van de medicatie blijkt  in de groep significant toegenomen. Ook de therapietrouw (adherence) gemeten met Mems caps steeg. Een aanmoediging om op deze weg door te gaan. Zie:  2011 Blackwell Publishing Ltd, Journal of Clinical Nursing, YP Van Camp et al.

Tabel