Narratieve zorg

Verhalen cliënten en patiënten

LevensverhalenLAB

Zinnige en zuinige zorg

Op vrijdag 8 maart 2013, 9.00 – 17.00 uur congres in De Grolsch Veste te Enschede interessant programma!  De discussie over de zorg wordt gedomineerd door vragen rondom kosten en efficiëntie. Deze discussie kan echter niet goed gevoerd worden zonder ook aandacht te hebben voor de kwaliteit van de zorgverlening. Narratieve zorg kan hierin een belangrijke rol spelen. Het begrip verwijst naar een gezondheidszorg die op een professionele wijze rekening houdt met de verhalen van cliënten en patiënten.

Logo (Electrocardiogram en Ganzeveer)

Veelzijdig programma

Dit congres biedt aan de hand van lezingen en workshops een overzicht van narratieve zorg. Enerzijds staat de ontwikkeling van professionele competenties centraal om vanuit het eigen verhaal naar verhalen van cliënten en patiënten te luisteren. Anderzijds wordt ingegaan op de toepassing van interventies die werken met verhalende methodes. Het congres wil daarmee een bijdrage leveren aan een zuinige en zinnige gezondheidszorg. Prof. Rita Charon, praktiserend arts en hoogleraar aan de Columbia University in New York, zal een keynote lezing en een workshop houden over narrative medicine en het belang van verhalen voor een kwalitatief hoogwaardige zorg. Interesse?