Nanocoating: beeld zegt meer

Hygiene

Zorgsector

Een beeld zegt meer…dan duizend woorden. Zo luidt het gezegde.

Hoe lang nog?

Hoe lang moeten we nog vanuit de zorgsector (en de voedingsketen)- thans Humanimal- aankijken tegen dit soort grafiekjes om eindelijk ‘om’ te gaan? Het effect van oppervlakte behandeling met nanocoating  (Environ-X) is eenduidig.Akkoord, het is een sauna en niet de behandelkamer. Maar praktijkproeven in ziekenhuizen en tandartsenpraktijk geven een vergelijkbaar resultaat. Is het beeld en de bedoeling duidelijk of toch nog niet? Zie onder een toelichting!

Data (dubbelklik)

In september 2010 al gemeld:

Op de horizontale as een schaalverdeling (maanden) en vertikaal de resultaten (bacterieload) van de maandelijkse Bacteriemonitor. De coating wordt vanaf eind januari (stapsgewijs) aangebracht. Er treedt een halvering op van het aantal CFU’s *. In april duikt de bacterieload onder de richtlijn om daar tot nu toe (ver) onder te blijven. NB. In de afgelopen maanden is slechts sprake geweest van “huishoudelijk reinigen”! * CFU(Colony Forming Units)

In juni 2011

We zijn inmiddels nog 9 maanden verder en het resultaat is onverminderd gunstig. De getallen blijven ver binnen de veilige marge. De besparingen op ‘schoonmaak’ zijn aanzienlijk en het imago van de betreffende instelling is hiermee gebaat.