Ahold Risk Map

High Risk:

Product-Safety incident

Experts focus on hazards, consumers focus on fears

Voedselketen

Tot in het recente verleden waren leveranciers vooral verantwoordelijk voor productkwaliteit en veiligheid van eigen merkartikelen. Heden ten dage komt daar een reeks omgevingsfactoren bij. Dat kan heel ver gaan, aldus Simone Hertzberger, Hoofd Kwaliteit en Productduurzaamheid van Ahold Europa. Dat heeft consequenties voor het risicoprofiel van producten. We zullen niet gek hoeven op te kijken als op een zeker moment producten daarom zelfs uit de schappen verdwijnen. Waar in het verleden traditioneel de aandacht gevestigd was op vleesproducten en kip,zijn nu de verse groenten in de verdachtenbank gekomen. Tijdens de EHEC uitbraak stortte alleen al op pure verdenking, de verkoop van komkommers in en het herstel (ook na geruststellende berichten) verliep moeizaam. Taugé wordt sindsdien ook uitsluitend als eindproduct verkocht. Probleem is ook dat in tegenstelling tot kip en vlees, groenten juist vers geconsumeerd worden.

WPSA  Logo

Geldmuseum

De studiedag van de Nederlandse tak van de WPSA (World Poultry Science Association) op 8 december 2011 vindt plaats in het Geldmuseum (De Munt) te Utrecht. Alhoewel dit uitsluitend logistieke gronden heeft, kan de symboliek toch niet worden ontkend. De studiedag gaat namelijk over bacteriële multiresistentie , waarbij geld een belangrijke rol speelt. Het betreft anno 2011 niet alleen de gezondheidszorg (MRSA, ESBL,EHEC uitbraken), maar ook de veehouderij en het bedrijfsleven. Uiteindelijk de consument. Het onderwerp wordt ook steeds meer het domein van de politiek in plaats van de inhoudsdeskundigen. Het gaat om enorme financieel economische belangen.Bijvoorbeeld bij exportverboden. Heel duidelijk is ook dat de humane en veterinaire belangen in elkaar schuiven. Sommigen spreken in dat verband over ‘Onehealth’ In de Flevopolder heeft men het over “Humanimal”.