Borstklopperij ZN onterecht

ZN Journaal opent met :

Inventarisatie van ziekenhuizen leidt tot concentratie Complexe Zorg

Toemaar!

Het ZN Journaal (nummer 49, 7 december 2011) wekt de indruk dat hier iets groots is verricht. Een overzicht van ziekenhuizen in relatie tot het thema ‘concentratie’. Ik acht dit onterecht. Zeker als je kijkt waarom het uiteindelijk gaat.

Dit lijstje is goeddeels ‘achterstallig onderhoud’ . Hooguit zou je kunnen stellen dat er wel eens eerder werk van gemaakt had kunnen worden, want de perceptie is al jaren dat genoemde ingrepen geconcentreerd zouden dienen te worden. De enige uitzonderingen zijn borst- en darmkanker. Daar blijkt echter maar 1 (een) kliniek (‘het kleinste ziekenhuis van Nederland’ ) consequent buiten de boot te vallen. Kortom, die thema’s kunnen worden afgevoerd. Dat afzonderlijke verzekeraars er eigen boodschappenlijstjes op na houden is een ander verhaal.

Een slimme 2e lijns IGZ  inspecteur had dit lijstje in een middag kunnen maken

Ik beschouw dit dan ook vooral als een showcase voor minister! Nee, liever hoor ik wat er ondershands geregeld wordt door instellingen.

Inventarisatie (volgens ZN)

Zorgverzekeraars hebben bij 92 ziekenhuizen de kwaliteit van chirurgische ingrepen in kaart gebracht. Het gaat daarbij om de kwaliteit voor de operatieve behandeling van zes kankeraandoeningen, blaasverwijdering en verwijde buikaorta. Door deze inventarisatie is nu duidelijk welke ziekenhuizen voldoen aan de normen die de wetenschappelijke verenigingen in januari 2011 hebben vastgesteld. Er waren al ziekenhuizen die deze complexe chirurgische ingrepen niet uitvoerden. Als gevolg van de inventarisatie hebben 23 ziekenhuizen aangegeven in 2012 te stoppen met de operatieve behandeling van aandoeningen waarvan zij de minimumnormen niet halen. Ziekenhuizen die wel voldoen aan de kwaliteitsnormen zullen de chirurgische ingrepen van de gestopte ziekenhuizen overnemen. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen zetten daarmee een eerste fundamentele stap op weg naar concentratie van zorg.

Samenwerking

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars werken steeds meer samen aan het concentreren van complexe behandelingen die weinig voorkomen. Door de concentratie van complexe zorg kunnen ziekenhuizen zich specialiseren en dat verhoogt de kwaliteit en doelmatigheid van de behandeling. Tony Lamping, directeur zorg van Zorgverzekeraars Nederland: “Het is mooi om te zien dat de minimumnormen ervoor zorgen dat de concentratie van complexe ziekenhuiszorg op gang komt. Hiermee geven zorgverzekeraars ook uitvoering aan het hoofdlijnenakkoord over een beheerste kostenontwikkeling in de ziekenhuiszorg. Wij willen dat mensen die te maken krijgen met een ernstige aandoening verzekerd zijn van de beste zorg. Zorgverzekeraars zullen dus vanaf heden geen contracten afsluiten met ziekenhuizen die niet aan de norm voldoen of waarvan we verwachten dat ze in 2012 de minimumnorm niet gaan halen.” Het staat zorgverzekeraars overigens vrij om boven de minimum norm aanvullende eisen te stellen. Ook de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenverenigingen (NFK) reageert positief. Directeur Anemone Bögels: “De NFK is blij om te zien dat concentratie van complexe kankerzorg echt vorm gaat krijgen dankzij de gezamenlijke inspanning van partijen. Want de patiënt kiest voor kwaliteit: dichtbij als het kan, verder weg als dat de kwaliteit van zorg ten goede komt.”

Inventarisatie ziekenhuizen

De kwaliteitsnormen zijn geïnventariseerd door verzekeraar Achmea met het doel om de resultaten te delen met het patiënten, ziekenhuizen en andere zorgverzekeraars. De inventarisatie richtte zich op chirurgische ingrepen bij borst-, dikke darm-, long-, slokdarm-, alvlees- en leverkanker, blaasverwijdering en verwijde buikaorta. Uit de inventarisatie blijkt dat vrijwel alle ziekenhuizen voldoen aan de normen voor de operatieve behandeling van borst- en dikke darmkanker. Voor alvleesklier-, lever-, en slokdarmkanker zijn er minder ziekenhuizen die voldoen aan de normen om operatieve behandeling te kunnen uitvoeren. De inventarisatie van de kwaliteitsnormen leidt er nu toe dat ziekenhuizen in overleg met zorgverzekeraars zorgen dat er werkelijk concentratie van zorg plaatsvindt.

Concentratie van zeer complexe aandoeningen

Zorgverzekeraars vinden dat verzekerden toegang moeten hebben tot goede, veilige en doelmatige zorg. Voor zeer complexe aandoeningen die relatief weinig voorkomen, hebben de wetenschappelijke verenigingen minimum kwaliteitsnormen opgesteld. Zorgverzekeraars contracteren geen zorg die niet aan deze normen voldoet. Op die manier kunnen sommige ziekenhuizen zich specialiseren en patiënten verzekeren van de beste zorg. Het idee dat alle Nederlandse ziekenhuizen ook alle behandelingen moeten kunnen aanbieden is niet langer houdbaar. Dat kan betekenen dat in sommige gevallen patiënten behandeld worden in een ziekenhuis op grotere afstand van hun woonplaats. Uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen eerder dit jaar blijkt dat patiënten geen bezwaar hebben tegen een verdere reisafstand voor de juiste ziekenhuiszorg.

Download hier het overzicht van ziekenhuizen in relatie tot minimumnormen voor specifieke chirurgische behandelingen.