Monitoring Compliance via recept!

De laatste jaren is de aandacht voor (Farmaco)therapietrouw groeiende

Geen wonder, want het gaat om een enorme uitdaging

Evalan kan inmiddels  bogen op een aantal suksessen bij een dienstverlening die therapietrouw (compliance/adherence) bevordert. Daarbij doel ik op het “pientere pillendoosje en de daarop ontwikkelde service. Een aantal succsessen varierend van een “proof of concept”  tot (gepubliceerd) wetenschappelijk onderzoek bij doelgroepen. En dat bovendien in samenwerking met heel diverse partners. Ik noem er een aantal (met  partners). *Diabetes : In samenwerking met NIVEL , zorgverzekeraar en apothekers wordt aangetoond dat de therapietrouw sterk wordt bevorderd.
*Refractaire leukemie: Met apothekers wordt aangetoond dat therapietrouw meer aandacht verdient in de Onco-Hematologie. Fabrikant  biedt het als service bij het (dure) medicament SPRYCEL aan.
*Epilepsie: Chronisch gebruik van anti-epileptica wordt bevorderd. Samenwerking Categoraal Ziekenhuis ,Opleidingsinstituut (HBO) en MKB bedrijf.
*Tuberculose, HIV, Hepatitis C enz. suksesvolle controle op inname .

Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit

Effectief

De vraag die steeds gesteld wordt “Werkt het ? Slaat deze monitoring aan?” kan inmiddels positief worden beantwoord. De “winst” zowel medisch-inhoudelijk als economisch is evident. Deze ondersteuning van de patient en de dokter (of nurse practitioner) bij farmacotherapie heeft meerwaarde. Ook  door het bieden van een digitaal platform waardoor online de resultaten te volgen en te becommentarieren zijn. Zowel een op een, maar ook  als tool voor  Management op individueel en groepsniveau. Nu luidt mijn oproep “Durven verzekeraars nu“. Het is noch een medicament noch een hulpmiddel, maar iets daar tussen in. Daarvoor moet een betalingstitel worden bedacht. Ik vind dat voor een aantal welomschreven aandoeningen de aanspraak op medicatie ondersteuning ( via een recept) dient te worden gehonoreerd. Ik leg die vraag als zodanig bij de koepel van zorgverzekeraars (ZN), maar ook bij VWS neer. Het is een innovatieve aanpak met bewezen effect. Empowerment van de patient! In feite is het ook een eHealth toepassing, zeker als de arts-patient relatie via het platform verder inhoud wordt gegeven (er kunnen vragen worden gesteld en beantwoord via dit medium). Reacties worden met belangstelling tegemoet gezien.