Autisme en Robotica

Autisme is een ontwikkelingsstoornis, die vastgesteld kan worden aan de hand van een aantal criteria (ICD-10/ DSM IV-TR).

In het boek “Autisme, van begrijpen tot begeleiden van Theo Peeters) wordt over sociale interactie gesproken, bijvoorbeeld bij spelletjes.

Sociale interactie vereist complexe vaardigheden en is zo veelomvattend (pag.155).

Bij gelegenheid van Conferentie Mesuring Behavior 2010 ben ik geimponeerd geraakt door de inzet van robotica bij autisme.

Kerstin Dautzenhahn is al meer dan 10 jaar op dit terrein actief en zij verzorgde een Keynote Lecture op de Conferentie Mesuring Behavior 2010.

Autisme (Presentatie Kerstin Dautzenhahn)

Interessant is dat het onderzoek ook gaat over aspecten als materiaalkeuze, grootte van ogen enz.

KASPAR is een humanoide Zie bijvoorbeeld deze publicatie.

Kerstin Dautzenhahn introduceert KASPAR

Gebruik wordt gemaakt van materiaal dat makkelijk verkrijgbaar is (off the shelf), dus geen dure robottechnologie.

Voortbordurend op de expertise die er al is, zou dit type onderzoek en liever nog behandeling naar mijn smaak ook in Nederland kunnen plaatsvinden.