Moerdijk, PCBs en PGBs

Gelukkig zijn er bij de brand op 5 januari 2011 bij Moerdijk geen PCBs (gif) vrijgekomen. Twee weken later komen er alarmerende berichten over ten onrechte vrijgekomen PGBs (Persoons Gebonden Budget). Dat is andere koek! Bij de brand komen 400 brandweerlieden in actie en bij PGB aanhoudingen zijn 140 justitie medewerkers betrokken. Dat is meer dan een incident.

Burgemeester Jan Mans koerst op 1 februari 2011 naar Moerdijk. In 2007 is  hij voorzitter van de Commissie Herziening Handhavingsstelsel ( “commissie Mans”) en in 2008 komt het rapport “De tijd is rijp“. Voor de goede orde: het gaat over het milieu. Mans stelt vast dat gemeenten  de milieucontroles bij grote bedrijven niet aankunnen.

Als we nu eens “milieu” vervangen door “zorg”?

Moerdijk Brand (Bron ANP)

Waar rook is, is immers vuur. Op 21 januari 2011 lezen we dat Zorgkantoren de uitkering van onterechte PGB’s stoppen. Er zijn aanhoudingen verricht.In een adem lezen we dat  Zorgkantoren controleren, maar gesproken wordt over een landelijk Kenniscentrum Fraudebeheersing.  Ook hier “De tijd is rijp “? Het is bovendien beslist niet de eerste keer dat fraude wordt geconstateerd.

“Het Kenniscentrum staat nog in de kinderschoenen. Namen/contactpersonen zijn nog niet bekend” luidt de formele reactie op 26 januari 2011 vanuit de Koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

De reactie vanuit de koepel stelt  teleur en ontbeert daadkracht

Naar mijn mening wordt het hoog tijd dat we weliswaar afstappen van georganiseerd wantrouwen, maar de “achterafcontroles” daadkrachtig en professioneel aanpakken. Dat is een gezamenlijke inspanning van meerdere organisaties en de inzet van  veel disciplines. Hoe staat het met de basisverzekering en de WMO ?