Indicatoren uitglijder

NS en Prorail

Verantwoordelijkheden

Delen of afchuiven

Een jaar geleden: lees hier bericht. Lopen Indicatoren uit het spoor? Zeker herlezen waard. Vooral ook de drie (3) commentaren. Het grote afschuiven van  verantwoordelijkheden…

Communicatie

Met de gebrekkige communicatie richting klant komt dit probleem deze winter (uitval treinen) opnieuw pijnlijk naar voren. De reactie van minister Melanie Schultz van Haegen “dat men (NS? ProRail?) kennelijk de klant niet zo in beeld heeft” doet er toe. Hier zie je met genoegen dat de huidige minister haar sporen heeft verdiend bij de Directie van Achmea (Zorg), althans dat is mijn constatering.

Noemer (het aantal patienten met een ingreep) is eigen leven gaan leiden

In zekere zin is ook de discussie over borstkankerzorg en indicatoren helaas uitgelopen op een zwarte pieten spel.Terwijl borstkankerzorg veel meer is. Het gaat om de kwaliteit van de gehele keten of het zorgpad. Dat begint als een patiente een knobbeltje in de borst voelt of bij het bevolkingsonderzoek te horen krijgt dat verder onderzoek nodig is.
Terecht is de titel van de 10e casus (pag. 141) van het kersverse Zorgpadenboek dat deze week wordt gelanceerd :Zorgpad (verdenking op) mammacarcinoom (Een zorgpad voor drie ziekenhuizen). Dus ook de patient die maar een klein stukje van het zorgpad aflegt (toch geen kanker), heeft recht op een zorgvuldige aanpak. Op pagina 153 staan enkele indicatoren en de resultaten beschreven. Zeker, “harde” uitkomst indicatoren zijn te prefereren maar dat graag dan wel op een landelijke schaal ontwikkeld en geaccordeerd.