Meer winkeldiefstallen

Total Boodschappen Scan

Klant als medewerker

Taakdelegatie of empowerment

Het komt ter sprake in de zorgsector en is ‘common practice’ bij het bankieren. Het fenomeen dringt nu ook door in de supermarkt. Het De klant mag zelf de boodschappen gaan scannen met de barcode scanner! Bij de kassa vindt steekproefsgewijze controle plaats. Zo ook bij ons. En het is meteen raak! Alhoewel ik heel serieus de handscanner bediend heb, is mij toch een boodschap ontglipt. Met een forse zwaai heeft mijn partner een pakketje Waldkorn Tarwe Roggebrood net buiten mijn gezichtsveld in de grote kar geworpen. Schuldbewust moeten wij aansluiten bij een andere kassa waar alle aankopen nu door de medewerkster stuk voor stuk worden gescand. We kunnen afrekenen en de winkel verlaten met onze boodschappen. We zijn er nog goed vanaf gekomen. Nog net geen dieven.

Bon

Politie

Wat hier gebeurt is dat wij onbezoldigd (oke, minimale reductie op de factuur) medewerker zijn geworden van de desbetreffende supermarkt. Maar dat we ook klant blijven met alle risico’s van dien. Daarover geeft de folder (zelfscan en de 7 zekerheden) geen uitsluitsel. Er staat: “afrekenen is simpel. Geef uw scanner aan de kassamedewerker bij de scankassa. U kunt direct afrekenen, zowel met pin als contanten! Het kassysteem geeft willekeurig aan wanneer er een steekproef ter controle moet plaatsvinden. Wij vragen hiervoor uw begrip”. Op de website “Bij vermoeden van misbruik kan u het gebruik van Zelfscan ontzegd worden” en “In ernstige gevallen kan de winkel overgaan tot het opleggen van een winkelbezoekverbod en wordt de politie ingeschakeld”. Dit biedt ruimte aan interpretatieverschillen.

Klantenkaart

De betreffende supermarkt maakt geen gebruik van een klantenkaart. Mocht dat in de toekomst wel gaan gebeuren (of andere supermarkten gaan over tot zelfscannen), dan ontstaat er een serieus privacy probleem. Het kan dan zijn dat een steekproef niet meer a-select wordt, maar gericht op risicogroepen. Bijvoorbeeld mijn persoontje (immers al een fout gemaakt). Koppeling aan beeldgegevens (videocamera) kan dan laten zien dat echtparen (immers twee personen) vaker overtredingen begaan. Met statistieken kunnen winkeliers onderbouwen dat er meer overtredingen zijn, dus scherpere maatregelen nodig zijn…. Het zelfscannen van barcodes levert natuurlijk veel meer big data op. De managers kunnen nagaan hoe de looplijnen zijn van klanten en hoelang ze erover doen. Deze feedback kan weer voor de winkelinrichting maatgevend worden, Maar dat even terzijde…Mijn partner is helemaal genezen van de zelfscan…