Med.specialisten actie vanaf 1 juli

De leden van de Orde van Medisch Specialisten gaan acties voeren tegen de plannen van demissionair Minister Klink. De actieperiode start op 1 juli a.s. tijdens een demonstratieve algemene ledenvergadering van de Orde. Tijdens deze bijeenkomst  vindt de aftrap plaats van de acties.

De medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren verzetten zich tegen de voorgenomen maatregelen van minister Klink. Klink wil de positie en professionele autonomie van de specialisten sterk terugdringen. De specialisten zijn hier fel tegen. Zij vrezen dat de kwaliteit van zorg en hun rol hierbij op de tocht komt te staan.

De minister wil met een wetswijziging het budget voor medisch specialistische zorg onder verantwoordelijkheid van de raden van bestuur van de ziekenhuizen brengen. Dat betekent in feite dat 7500 medisch specialisten hun vrij beroep verliezen. Daarnaast worden de specialisten geconfronteerd met kortingen van vele tientallen procenten,  zonder dat hiervoor een goede cijfermatige onderbouwing is. Voor de medisch specialisten is nu de maat vol.

“We hebben er begrip voor dat kosten in de zorg moeten worden beheerst. De voorgestelde  maatregelen zijn echter ondoordacht en kunnen desastreus uitwerken voor de zorg. Wij hebben er genoeg van als graaiers en grootverdieners te worden afgeschilderd” aldus een woordvoerder van de Orde.  “Geen patiënt wordt er beter van als wij onze verantwoordelijkheden niet meer kunnen nemen”.

De specialisten vinden dat:
•    Werken in vrij beroep mogelijk moet blijven naast werken in dienstverband,
•    Excessieve omzetten onacceptabel zijn,
•    Geen tariefskorting op ondeugdelijke cijfers,
•    Medisch specialisten eindverantwoordelijk moeten blijven voor het medisch inhoudelijk proces en voldoende invloed moeten hebben op de ziekenhuisorganisatie om deze verantwoordelijkheid waar te maken.