UnZIP ZIP

 

Bezuinigen en Innoveren  is de titel van een op 20 april verschenen en onder pseudoniem (Barack) geschreven- lezenswaardige kritische blog, die vooral een structureel probleem signaleert bij “Innovatieplatforms” en met name het ZIP voor de zorgsector.

Gewezen wordt op “Inspiratie voor Innovatie, de visie van het ZorgInnovatiePlatform”.

Daarover wordt opgemerkt dat het feit dat de Bewindslieden deel uit maken van het ZIP de wonderlijke situatie kan teweeg brengen dat het ZIP aan diezelfde minister(s) ongemakkelijke berichten moet voorleggen.Werkt dat wel?

Misschien helpt unzippen* ?

Dat betekent niet een einde –even los van de bereidheid van een nieuw kabinet om te investeren in deze aanjager van innovatie– van het initiatief. Maar meer bottum-up en verbredend. Partijen als zorgverleners en verzekeraars zijn slechts mondjesmaat aanwezig bij de meetings blijkt steeds weer. Dat wijst naar mijn smaak op een weeffout. Hiermee “win je de oorlog niet”.

*UNZIP – Een bestand unzippen betekent een bestand decomprimeren dat kleiner is gemaakt met een compressieprogramma.

Een dag na de verkiezingen liet het ZIP weer van zich horen:

Een dringend beroep op het nieuwe kabinet

Het Zorginnovatieplatform (ZIP) doet een dringend beroep op het nieuw te vormen kabinet om het stimuleren van zorginnovatie een hoge prioriteit te geven. Het ZIP pleit daarbij voor uitvoering van de volgende agenda:

  1. Zorg voor structurele verhoging van investeringen in innovatie door zorginstellingen;
  2. Versterk de positie van de patiënt in het zorgproces. Investeer in innovaties op gebied van preventie, zelfmanagement en e-health;
  3. Stimuleer innovatie in beroepen en opleidingen in de zorg;
  4. Bevorder netwerkzorg en kies een effectieve schaal voor uitvoering, zodat goede zorg in de thuisomgeving beschikbaar blijft;
  5. Pak systeembelemmeringen voor innovatie aan.

 

Discussie manifest 16 juni 2010 (ZIP Cafe)

Over dit Manifest vond achteraf op 16 juni 2010 -(het kon helaas kennelijk niet anders?) een inhoudelijke discussie plaats met het publiek onder leiding van enkele vertegenwoordigers van het ZIP (zie foto).

In hoeverre een lobby suksesvol zal blijken moet worden afgewacht.

Wie reageert??