Klachten en Ziekten

Grens overschreden?

Overlap

Onzinnige discussie

Dit is traditioneel denken! Wat zijn klachten en ziekten?  Een onderscheid is zeer arbitrair, aldus hoogleraar Rene Kahn in de Volkskrant van 24 januari 2013. De discussie woedt inmiddels hevig. Aanleiding zijn ingrepen in de GGZ die kennelijk in de pipeline zitten. Medisch gezien is dit mijns inziens een onzinnige discussie. Het is geen geografie!!  Zeg dan gewoon dat er bezuinigd wordt op basale zorg. Want dat is het dan, dames en heren politici!! Een client/ patient komt vrijwel altijd eerst met een klacht naar een hulpverlener en niet meteen met een ziekte (diagnose).

Congres Historisch Centrum Overijssel (2012)

Preventie

Over het nut van bepaalde vormen van preventie bestaat weinig twijfel. Op wiens bordje dat dossier dan ligt is wel discutabel. Op doelgroep niveau wordt gewezen naar overheid en zorgverzekeraar. Maar ook de werkgever als het gaat om eenvoudige interventies bij het werkend deel van de bevolking. De werkgever ziet resultaten terug in (betere) prestaties, maar ook in lager verzuim. De zorgverzekeraar ziet een reductie van de zorgkosten. Boven aan het lijstje van aandoeningen staan psycho-sociale aandoeningen. Een klacht kan bij de juiste aandacht vaak van voorbijgaande aard zijn. Maar de onderkenning dat een klacht ook een begin kan zijn van een ziekte vraagt wel expertise. Die kan ook geleverd worden door een expertsysteem (eHealth). De volgende vraag is of er een noodzaak bestaat om al dan niet te behandelen. En wie dat het beste kan doen.  Laten we vooral in zorgketens blijven denken, waarbij innovaties overigens welkom zijn!