Transitie Zorg

AWBZ>>WMO

Kunnen Gemeenten veranderingen aan?

Niet te snel graag

Er komt veel op de gemeenten af. Kunnen ze dat aan? Die vraag domineert de bijeenkomst in Utrecht (NVAG 17 januari 2013).  Jan van Kampen heeft hier als manager (InteraktContour) heel direct mee te maken.  Wat betekent de extramuralisering en de bezuiniging voor de Gehandicaptenzorg?  Concreet ook voor zijn bedrijfsvoering. Want ook hier is mogelijk straks sprake van leegstand (vastgoed). Verwarring over de cijfers (hoeveel miljard?) leidt tot een interruptie door Guus Schrijvers (oud-hoogleraar Public Health & Gezondheidseconoom). Guus Schrijvers, die als laatste spreker de vrijheid neemt om met krachtige uitspraken te komen….

Dannenberg (VNG): “Met minder geld meer doen”

Een loket

Ja, krachtige uitspraken van Guus (thans ZZP-er). Ga maar vast sparen voor de zorg op latere leeftijd. We hebben geen verzorgingsstaat meer.  Moderne Wijkverpleging “Niet zorgen voor, maar zorgen dat…”, “De beslisboom als valkuil”. Tussendoor nog een ‘hit en run’ actie van een gepassioneerde Erik Dannenberg uit Zwolle. Hij is binnen de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) voorzitter van de Commissie Volksgezondheid en Welzijn.  De burger met multiproblematiek  heeft behoefte aan een loket. In Enschede is wel eens geturfd met welke regelingen men allemaal te maken heeft. Daar schrik je van. “Hoe localer, hoe integraler”. Het ‘makelen’van vraag en aanbod biedt perspectief. Met minder geld meer doen. Kunnen de Gemeenten veranderingen aan?  Zeker, er is een brandbrief gestuurd. Maar het moet lukken, maar niet te haastig. “Op Gemeentelijk niveau kun je niet alles oplossen’. Hij herinnert daarbij aan een vraag van een paar kleine samenwerkende Gemeenten. “Toen ze hoorden wat de totale kosten zouden worden voor een paar regelingen, schrokken ze merkbaar terug”