Kiezen of Verliezen

Klantcontact

Jaarbeurs Utrecht

Relatie centraal

Klanten Contact Academie( KCA) verzorgt op 25 april 2012 een mini-seminar met de titel “kiezen-of-verliezen-waarde-creeren-met-mensen“. Plaats van handeling de Jaarbeurs in Utrecht (Klantcontact Dagen).  Een actueel onderwerp. Het zijn immers turbulente tijden die bol staan van verandering.  Een tijd, waarin organisaties op zoek zijn naar nieuwe manieren van werken om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden. De trend verschuift van ‘klant centraal’ naar ‘relatie centraal’. In de drukte van alledag is er vaak amper tijd om te investeren in medewerkers. Echter de werkelijkheid leert dat het investeren in mensen juist leidt tot meer resultaat in klantervaring.

Hoe pak je dat dan aan?

Graag delen wij in dit mini-seminar de eerste uitkomsten van onderzoek naar een concrete case van Vodafone. Kasper Klaarenbeek (sessie voorzitter) zal Geeske te Gussinklo(KCA) en Stefan Terpstra (Vodafone) interviewen en het gesprek met de zaal aangaan. Zij laten vanuit de praktijk zien welke voordelen waardecreatie met mensen voor uw organisatie heeft. Daarnaast benoemen ze ook de noodzakelijke randvoorwaarden voor succes.

PS:  De KCA stand is te vinden bij de ingang met standnummer DDP26 – op de ‘Dagen Parade’.