Lean en Leadership

Zorgsector

Achmea en Isala

Antwoord op uitdaging

Ruim 50 belangstellenden (veel meer dan verwacht)  hebben de moeite genomen op een vroeg uur een bijeenkomst onder de titel ‘Lean en Leadership’ bij te wonen. Plaats van ontmoeting de Hogeschool Windesheim op 26 april 2012. Lean, de verbeterfilosofie en -techniek die haar oorsprong heeft in Japan.

Topprestaties

De zorgvraag is de laatste jaren fors toegenomen en zal nog verder stijgen. De juiste verhouding van zorgkosten en het Bruto Nationaal Product dreigt zoek te raken. Sterker nog, als gevolg van de economische crisis worden budgetten ten behoeve van de zorgsector beperkter. Zorgorganisaties moeten topprestaties leveren om in de huidige turbulente omgeving van de zorg het hoofd boven water te houden. De lat komt steeds hoger te liggen. Zorgorganisaties beseffen dat de doelmatigheid op een meer structurele wijze moet worden verankerd in de organisatie. Doelmatigheid duidt op de balans tussen de geboden kwaliteit van zorg en de daarmee gepaard gaande kosten.

Organisatiefilosofie

Veel zorgorganisaties hebben de laatste tijd hun visie op de inrichting van (zorg)processen ontwikkeld of zijn daar nog druk mee. Focus op de klant en het creëren van flow in de organisatie zijn sleutelbegrippen en ambities. De inzet van ‘Lean‘ als organisatiefilosofie kan aan het verwezenlijken van deze ambities een belangrijke bijdrage leveren. ‘Lean’ is meer dan een instrument, daarom is inspirerend ‘Leadership’ een belangrijke succesfactor. Hoe kunnen concepten op het gebied van ‘Lean’ en ‘Leadership’ helpen de uitdagingen aan te gaan? Hoe kan onderwijs uw medewerkers sterker maken, uw processen helpen innoveren en uw doelmatigheid vergroten?

 

Leren van elkaar

In deze bijeenkomst geeft Karen Willemsen, Programma-manager Achmea Zorg en Gezondheid, haar visie op de ambities van een zorgverzekeraar m.b.t. slim organiseren in de zorg. Achmea heeft zeven jaar geleden de Lean methodiek omarmd toen de toevloed van nieuwe verzekerden (introductie marktwerking) moest worden opgevangen. De ervaringen die sindsdien zijn opgedaan, zijn zodanig gunstig dat men deze inzichten heeft willen overdragen aan de contactpartners.  Bijvoorbeeld de Isalaklinieken in Zwolle. Daarbij komt Maud Bik, Programma-manager ILean, Isala klinieken Zwolle in beeld. Sinds 2009 is met wisselend succes op verschillende afdeling ervaring opgedaan met ‘Lean’.  Boeiend is, dat de voorgenomen verhuizing naar de nieuwbouw en de daarbij horende beddenreductie door de Isalaklinieken een ILean project zal worden.Vervolgens is aan een vijftal discussietafels de betekenis van deze ontwikkelingen voor eigen organisatie besproken en hoe zorgorganisaties en kennisinstellingen kunnen samenwerken om kansen hierin te verzilveren. Rapportage daarover volg later aldus de organisatoren van deze uitermate geslaagde bijeenkomst.

LIDZ

Inmiddels is er ook een Kennisnetwerk opgericht onder de naam LidZ dat specifiek Lean in zorginstellingen ondersteunt.