Keynote Rob ten Hoedt

Audiofragment

Health Valley 2011

Keynotespeaker Rob ten Hoedt verwoordt het duidelijk.”Het is belangrijk dat uit een inititiatief als Health Valley mooie dingen voortkomen”. We interviewen Rob ten Hoedt, president Medtronic Europe, voorafgaande aan het Health Valley Event 2011.

Medtronic wereldwijd marktleider medische technologie