Internet of……

Internet of Events

Big data

Datascientist: beroep van de toekomst

Vult u maar in. Internet of…… Volgens hoogleraar (TU/e) Wil van der Aalst (auteur van een recente publicatie in Computable) vormen databronnen samen het Internet of Events. Verder onder te verdelen in de domeinen content, people, loactions en things. Een terrein waar datascience zich op richt. Als zodanig niet nieuw, maar wel waar het gaat om de schaalgrootte, methoden en techniek aldus van der Aalst in het artikel. Die schaalgrootte betekent dat we in een onderzoeksopzet een hele populatie kunnen analyseren (en niet meer hoeft te worden volstaan met een steekproef). Al die data moeten worden gevonden, geëxtraheerd, geraffineerd, verwerkt, opgeslagen en getransporteerd voor verwerking. Er ontstaan ook voortdurend nieuwe businessmodellen. De veranderingssnelheid is dusdanig groot dat systemen voortdurend moeten worden aangepast…

Booking.com

Dat leidt tot experimenten ( Redactie: denk aan de recente rel rond misleiding bij booking.com). Bij het ontwerpen en analyseren kan processmining een belangrijke bijdrage leveren. Zelf schreef ik daar ook al over. Van der Aalst houdt een pleidooi voor het combineren van data analyse met deze procesmining tools. Zo verlopen in ziekenhuizen behandelprocessen vaak totaal anders dan beschreven in de richtlijnen. Het verschil tussen model en werkelijkheid kan nu boven tafel komen. Ook activiteiten die ten onrechte zijn overgeslagen (bijvoorbeeld anesthesiologisch onderzoek voorafgaande aan een operatieve ingreep) komen bovendrijven. Het is dus veel meer dan louter statistische verbanden ontdekken. De dynamiek wordt zichtbaar. Het is wel zaak om de echte events bij te houden en de expertise van de analist wordt cruciaal. De datascientist heeft de toekomst.

Walter Vanherle, Process Mining Camp 2013 TU/e

Durf nodig! Internet of Healthcare?

In ziekenhuizen wordt voor analyse kennelijk veelal gebruik gemaakt van declaratiegegevens (DBC). Toch is dat maar een deel van het verhaal. Het wordt al interessanter als deze gegevens gekoppeld worden aan andere (eigen) registraties op afdelingsniveau. Want er blijken vaak aanzienlijke discrepanties tussen factuurgegevens en patiëntregistraties. Een stap dieper is procesmining van omschreven patiëntengroepen aan de hand van logfiles. Dan dan blijkt pas waar die werkelijkheid uit bestaat.  Overgeslagen procedures, complicaties e.d. worden zichtbaar voor de insider. Het is meer dan aannemelijk dat dit inzicht snel kan leiden (feedback) tot doelmatiger en veiliger inrichting van het zorgproces. In een tijd van bezuinigen kan dit combineren van data-en procesmining de weg wijzen naar zinvolle interventies. Een stap verder is dat we de ziekenhuis gegevens weten te verbinden aan vergelijkbare informatie uit de eerste lijn. Internet of Healthcare?