iHealth of eHealth?

Begripsverwarring?

e staat voor electronisch

i staat voor informatie

Promotor Prof. Hermens (Universiteit Twente) heeft het toch maar even geturfd op Google.  iHealth wordt als begrip wel gebruikt, maar het kan niet tippen aan het beter ingevoerde eHealth. e staat voor electronisch en i voor informatie.Maar….Promovendus Hans Ossenbaard gebruikt de i niet alleen als afkorting voor “informatie”, maar ook voor bijvoorbeeld “ik (Angelasaksisch I)”. Hoe zit dat? Naar analogie van de welbekende Gunther Eysenbach, die eerder hetzelfde deed met de “e” van eHealth…Aha!

Hans Ossebaard in actie op 15 juni 2012 (Enschede)

Embedded

in zijn dissertatie betoogt Hans Ossebaard dat we gaan naar een situatie waarbij “eHealth inside” heel gewoon is in de zorgsector. Dan moet er overigens nog wel het een en ander gebeuren. In een paar hoofdstukken laat de promovendus zien dat het beter moet en kan. De Brainmachine leverde geen meerwaarde op de langere termijn. Bij Portal Kiesbeter (kosten drie tot vier miljoen Euro per jaar!) zijn eigenlijk geen doelen vooraf gesteld (Accountability?). De in Twente ontwikkelde ‘Roadmap’ moet hierin verandering brengen. De geloofwaardigheid van eHealth kan enorm winnen met een holistische benadering. Dr. Hans Ossebaard zal zich hiervoor blijven inzetten bij het Center for eHealth Research and Diseasemanagement (Faculteit Gedragswetenschappen aan de Universiteit Twente).