ANNO12

Coöperatieve denklijn

van-voor-door-met

Groei aantal (zorg)verzekerden

Dit bericht was 22 mei 2012 te lezen in de Nieuwsbrief van anno12:
Zoals u wellicht weet gaat ANNO12 niet op de traditionele en standaard wijze verzekerden werven en binden. De kosten voor reclamecampagnes, sponsoring en welkomstkortingen passen niet in de coöperatieve denklijn van ANNO12. Wij denken immers in “van-voor-door-met” verzekerden. Natuurlijk is het succes van ANNO12 volledig afhankelijk van de groei van het aantal verzekerden. Wij rekenen daarbij op de positieve geluiden van hen die reeds voor ANNO12 gekozen hebben of binnenkort willen kiezen. Hun “aanbevelingen” zijn voor ons zeer belangrijk. Vooral ook omdat onze verzekerden de echte ANNO12 beleving kunnen overdragen. Daar kan geen reclamecampagne tegenop.

Rob Adolfsen(li) met auteur

Rob Adolfsen (geestelijk vader van Anno12)

Nagenoeg het hele werkzame leven van Rob Adolfsen heeft zich afgespeeld op de scheidslijn tussen het publieke en het private domein. Gezondheid vindt iedereen een groot goed. Al jaren is hij er verbaasd over dat in Nederland de ziektekostenverzekering daarbij een zogeheten low interest product is. Betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg zijn voor de Nederlanders echter belangrijke thema’s. Ook is hij geboeid door de onnodige spanningsvelden tussen zorgverleners en zorgverzekeraars. Met ANNO12 wil hij proberen bruggen te slaan. Dat kan hij zeker niet alleen. Daar spelen de verzekerden zelf de allergrootste rol in.Bron: Website

Sentiment t.o.v Anno12? Actueel (1 week) 2013