HKZ-NEN

Krachtenbundeling

HKZ-NEN

Laurie Ickenroth:’Het zijn systemen in combinatie met uitkomsten….

…die leiden tot werkelijke verbetering’…. Het zal beslist niet iedereen in ‘het veld’ zijn opgevallen. Op 1 juli 2011 is er een gezamenlijk Persbericht uitgebracht van HKZ (Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) en NEN (Stichting Nederlands Normalisatie Instituut). In dat Persbericht kondigen beide organisaties aan dat zij…

Kwaliteitsactiviteiten in Zorg samenvoegen per 1 januari 2012

Ik durf te stellen dat dit voor beide organisaties, maar ook voor de zorgsector een goede zaak is. Beide organisaties ken ik vanuit een vorige functie. Bij NEN was ik betrokken bij de vaststelling van normering van zorginformatisering (NEN7510) en bij HKZ bij enkele van de inmiddels 3000 certificaten (als lid van het College van Deskundigen namens Zorgverzekeraars). Ik spreek daarover op 8 augustus 2011 met Laurie Ickenroth, bestuurder van HKZ, die ik natuurlijk ook al lang ken. Het kantoor is gevestigd in hartje Utrecht aan een singel (Nieuwe Kade), voor mij bekend terrein omdat ik mijn jeugd in die omgeving (Oudenoord) heb doorgebracht.

Display HKZ (Utrecht)

Kwaliteitsinstituut i.o.

Zowel NEN als HKZ kunnen werken aan geharmoniseerde normontwikkeling in de zorg.  Normontwikkeling en externe toetsing zijn goed geborgd. ‘Als ik de minister was, zou ik deze NEN+HKZ combinatie omarmen in het kader van het optuigen van het Kwaliteitsinstituut. We krijgen steeds meer opdrachten van branches en beroepsorganisaties (bijvoorbeeld Endoscopieartsen). De dienstverlening is inmiddels ook gericht op implementatie (trainingen en workshops). NEN heeft ook het internationale perspectief. Het gaat HKZ beslist goed, ook zonder subsidie, maar we willen minder kwetsbaar zijn en sneller vernieuwingen kunnen doorvoeren. NEN kan ook makkelijker voorinvesteren. We zien nu al de nodige dwarsverbanden’, aldus Laurie Ickenroth.

Indicatoren

De hype rond de Indicatoren is over zijn hoogtepunt heen. Onlangs heeft de Inspectie vastgesteld dat de cijfers (indicatoren) in de ouderenzorg niet deugen (en zijn dan ook deels van de site verwijderd). De professionals zijn er ook te weinig bij betrokken. Dat heeft al geleid tot uitgesproken onverschilligheid. Het verzamelen van de gevraagde data verwordt dan tot een administratieve taak. De relatie met de kwaliteitscyslus dreigt zo verloren te gaan.