Teleradiologie doubleread

eHealth

Dokter<>Dokter

Het voorbeeld van de Teleradiologie via Telemedicine Clinic inspireert

Het wordt als voorbeeld aangehaald in een Nederlandse (achtergrond)studie die wordt voorbereid onder de titel ‘De rol van ehealth en gezondheid 2.0 in het veranderend ziekenhuislandschap’ van de hand van Denise van der Klauw met medewerking van Chris Flim (NVEH).  Dit ter ondersteuning van de RVZ, die de focus richt op hoe de komende 5-10 jaar medisch specialistische functies dienen te evolueren.
—————————————————————————————————-
21 augustus 2010

“Dat is de feitelijke situatie bij radiologie in Scandinavie” aldus Alexander Böhmcker ‘Doubleread, dus het dubbel beoordelen van radiologie, is voor 100% verplicht in de Scandinavische landen’

Alexander Böhmcker is ceo van de TELEMEDICINE CLINIC

met de hoofdvestiging in Barcelona.Ik berichtte eerder als eens over de NightHawk service.Op de foto (Printscreen van het interview op 16 augustus 2010 via een SKYPE verbinding) ziet u links onder de auteur tegen de achtergrond van een afgeladen boekenkast in gesprek met Alexander.We gebruiken allebei een headset. Alexander Böhmcker bevindt zich in zijn kantoor en heeft met meerdere tijdzones te maken. Vandaar de twee klokken- BCN (Barcelona) en SYD (Sydney)- in zijn kantoor.

Alexander Böhmcker CEO TELEMEDICINE CLINIC

In een dun bevolkt land biedt telereradiogie een oplossing. Via “second view” of “doubleread”. Het sterk internationaal georganiseerd bedrijf (waarover in een volgende bericht meer) heeft een schat aan ervaring opgebouwd en een goed overzicht over trendmatige ontwikkelingen.Het fenomeen wordt elders ook ingezet bij educatie van junior stafleden en als audit (de optie van bijvoorbeeld 10% doubleread van een steekproef). Het kost wel iets meer, maar de kwaliteit stijgt met sprongen is keihard aangetoond. Zeker bij complexe patienten en complex onderzoek een oplossing en wellicht een noodzaak?  Die vraag leg ik hierbij graag voor aan de Inspectie (IGZ).

Teleradiologie wordt harde noodzaak bij discrepantie tussen vraag en aanbod!

De eerste delegatie uit Nederland heeft zich aangemeld voor een bezoek aan de Telemedicine Clinic in  Barcelona.