Heart Rhythm Society

Tijdens Heart Rythm 2011, het wetenschappelijke gedeelte van de 32e jaarlijkse conferentie van de Heart Rhythm Society (HRS), die van 4 tot 7 mei in San Francisco wordt gehouden,  presenteert Koninklijke Philips Electronics samen met de HRS een aantal bestaande oplossingen en toekomstige ontwikkelingen voor de

diagnosticering en minimaal invasieve behandeling van hartritmestoornissen

Hartritmestoornissen worden veroorzaakt door verstoorde elektrische signalen die het hart reguleren en kunnen leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s, waaronder hartfalen en beroerte. Veel van deze stoornissen kunnen worden behandeld met behulp van minimaal invasieve klinische procedures. Hiervoor zijn beeldgestuurde technologie en interventiehulpmiddelen nodig waarmee artsen optimale klinische resultaten kunnen behalen en eventuele nadelige effecten kunnen beperken.

Bron: Philips Electronics

De samenwerking tussen Philips, de Heart Rythm Society en een aantal andere partners wordt gepresenteerd in het zogeheten ‘Networked EP Lab’, een integrale interventiekamer voor elektrofysiologische ingrepen waarin de modernste technologie met elkaar communiceert via een netwerk. Het gaat om een educatieve stand waar verschillende geavanceerde klinische technieken, nieuwe processen en geïntegreerde oplossingen voor gegevensuitwisseling worden gedemonstreerd. Hiermee kunnen elektrofysiologische teams de patiëntveiligheid en zorgresultaten optimaliseren en medische procedures beter beheren.

Networked EP Lab

Het Networked EP Lab geeft bezoekers de mogelijkheid te zien hoe de modernste technologie kan worden ingezet. Het geeft hen de kans “best practices” te leren, ideeën te delen en informatie te krijgen om efficiënter te kunnen werken,” zei Hugh Calkins (MD, FHRS), voorzitter van het wetenschappelijk onderdeel van de Heart Rythm Society. “Het feit dat alle componenten van de interventiekamer met elkaar kunnen communiceren in combinatie met de beschikbaarheid van de modernste technologie heeft een belangrijke invloed op educatie, onderwijs en patiëntenzorg, zodat uiteindelijk patiëntveiligheid en behandelresultaten verbeteren.”

In het Het Networked EP Lab wordt getoond hoe gegevens uit alle betrokken technische systemen en patiëntendossiers onmiddellijk kunnen worden geïntegreerd. In een dergelijk ’genetwerkt’ elektrofysiologisch laboratorium kunnen de betrokken specialisten en medewerkers met meer vertrouwen medische beslissingen nemen doordat zij optimaal gebruik kunnen maken van essentiële behandelings- en beeldgegevens uit diverse bronnen, zoals elektrogrammen en driedimensionale beeldvormingsonderzoeken. Om de werkstromen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt alle informatie op één beeldscherm weergegeven dat met één toetsenbord en muis wordt bediend.

“Philips is er trots op dat wij samen met de Heart Rhythm Society het elektrofysiologisch laboratorium van de toekomst kunnen presenteren”, aldus Steve Rusckowski, CEO van Philips Healthcare. “Dit initiatief benadrukt nogmaals het streven van Philips om zinvolle innovaties te ontwikkelen waarmee zorgprofessionals complexe procedures kunnen vereenvoudigen. Samen met de Heart Rythm Society en onze partners willen we zorgverleners voorzien van de oplossingen die zij nodig hebben om patiënten efficiënter en effectiever te behandelen. Het Networked EP Lab is een perfect voorbeeld van deze aanpak.”

In het kader van Philips’ visie voor de toekomst van elektrofysiologisch onderzoek presenteert Philips Research een aantal technologieën die momenteel worden onderzocht voor mogelijke toepassing in de volgende generatie innovaties. Het gaat hierbij onder meer om conceptsystemen voor directe terugkoppeling tijdens katheterablaties en een nieuwe registratietechnologie die onvertraagde beelden vastlegt van de driedimensionale vorm en positie van chirurgische instrumenten.