Consultants

Benchmark

Praktijkcase/Zakelijk

Calculerend gedrag?

In de laatste uitgave van Arts & Auto is een publicatie over Spiegelinformatie opgenomen. Het gaat over verbeterpunten in de praktijkvoering. Concreet over een chirurgische maatschap die aanklopt bij de VVAA-consultants.
Het artikel onder de titel Benchmarking (pagina 40)trekt de aandacht. Subkop :  ‘Benchmarkanalyses leiden vaak tot verrassende inzichten’.

Twee  VVAA-consultants zijn de auteurs

Bij enkele alinea’s wil ik nader stilstaan:

Bron: Arts & Auto mei 2011

Quotes

1.)  ….dat de mogelijkheid tot het openen van parallelle DBC’s door hen onvoldoende werd benut

Dat betekent eufemistisch dat administratief zorgtrajecten worden  ontvlecht. Dus ook financieel. De vraag is of een dergelijk gedrag moet worden aangemoedigd. Laat ik het zo zeggen dat dit in het verleden bij bepaalde specialismen tot creatieve boekhouding en terugvorderingen heeft geleid.

2.) De casemix zwaarder was dan de referentiecasemix

Hetgeen impliceert dat er complexere patienten en of behandelingen geadministreerd zijn dan (gemiddeld) elders in te vergelijken situaties. De consequentie zou  kunnen zijn dat de maatschap concludeert dat de werklast moet worden teruggebracht. Of dat er een discrepantie bestaat tussen inkomsten en inspanning. Zie 1. en 3.

3.) ….dat sommige DBC’s te veel tijdbeslag vergden

Dit is een wonderlijke constatering. De DBC prijsstelling en inzet zijn gebaseerd op gemiddelden.’ Teveel tijdsbeslag’ is iets uit de vroegere systematiek. Even aangenomen dat er geen ondeskundigheid of beroerde logistiek aan ten grondslag ligt. Nee, het suggereert tussen de regels door dat de maatschap ‘ met de verkeerde dingen bezig is’.

Ik kan hier niet blij van worden en dat geldt vast voor de zorgverzekeraars