HAT is HOT

Health

Technology

HAT

Health & Technology (HAT) Congres 2010 brandpunt van innovatie, samenwerking en business

Dr.Paul Smit van Zorg Innovatie Platform (ZIP)

Medical devices voor een menselijke zorg

Is medische technologie het antwoord op de grote uitdagingen in de gezondheidszorg: stijgende vraag, stijgende kosten en tekortschietend aantal zorgverleners? Innovaties worden er volop bedacht, maar voldoen ze echt aan de behoeften van patiënten en zorgverleners, hoe bereiken ze de markt als succesvol product en hoe hierbij succesvolle samenwerkingsverbanden te realiseren? Die vragen staan centraal op 3e editie van het Health & Technology Congres, dat Mikrocentrum op 14 en 15 september organiseert in Arnhem. Het belang van aandacht voor de zorgvraag en van samenwerking bij onderzoek en ontwikkeling van nieuwe medische producten wordt tijdens het congres onderstreept met twee primeurs: de Nederlandse lancering van het WHO Priority Medical Devices Report en de presentatie van het nationale Innovative Medical Devices Initiative dat medisch-technologisch onderzoek bundelt in acht grote centra.

Het Health & Technology Congres 2010 staat in het teken van actuele en toekomstige zorgbehoeften, de technologische mogelijkheden om aan die behoeften te voldoen en de voorwaarden om innovaties te vertalen in succesvolle nieuwe producten. Het thema is ‘Medical devices voor een menselijke zorg’, zegt Herman van Wierst, congresmanager Healthtech bij Mikrocentrum, in een toelichting. “Dat thema is enerzijds ingegeven door de behoefte aan zelfmanagement en zelfredzaamheid van patiënten. Anderzijds is er het sterk groeiend menskrachttekort in de zorg en de behoefte om de zorg betaalbaar te houden en draagbaar voor de relatief slinkende groep zorgverleners.” Kortom, de professionele zorg wacht grote veranderingen, aldus Van Wierst. “Aanpassen is het devies voor alle geledingen in dit specifieke en overgereguleerde werkveld. Daarbij is samenwerking de sleutel om tot gerichte oplossingen te komen en dit congres een handreiking voor alle betrokken partijen.”

Primeur: WHO-rapport

De congresthema’s komen ook volop aan bod in het WHO Priority Medical Devices Report. Projectleider voor dit rapport van wereldgezondheidsorganisatie WHO is Josée Hansen, hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg in Den Haag. Het project had tot doel beleidsmakers, ondernemers, onderzoekers en makers te tonen waar wereldwijd barrières, lacunes en kansen liggen. Hansen zal het rapport tijdens het congres presenteren, voor het eerst buiten de eigen WHO-gelederen. “Ik hoop op een emancipatie van de vraagkant, zodat gebruikers een volwassen vraag kunnen stellen en bedrijven daarop kunnen reageren.”

Productiviteitsverbetering

Uiteindelijk gaat het om de behoeften van patiënten en zorgverleners, maar vanuit de samenleving zijn er randvoorwaarden (beperkte financiën) en belemmeringen (onvoldoende ‘handen aan het bed’). Vergrijzing en medische vooruitgang (waardoor meer mensen dan voorheen ‘dodelijke’ ziekten overleven maar vaak wel chronisch ziek blijven) zorgen voor een toename van de vraag naar langdurige zorg. Een belangrijke uitdaging is dan ook met de beschikbare mensen meer zorg te gaan verlenen, oftewel productiviteitsverbetering. Medische technologie kan daaraan bijdragen. Paul Smit, directeur van Agathellon, lid van het ZorgInnovatiePlatform en voormalig senior vice president van Philips HealthCare, zal hierop tijdens het congres ingaan, onder de titel ‘Zorg en innovatie, tot elkaar veroordeeld’.

Innovatie

De huidige lage snelheid van innovatie staat serieuze productiviteits- en kwaliteitsverhoging in de weg, zo betoogt Smit. “Als we in de zorg een productiviteitsstijging door innovatie zouden krijgen, dan maken we nog een kans om het probleem beheersbaar te houden.” Voor innovatie is een briljant idee niet voldoende, stelt Smit. Alle stakeholders moeten aan tafel, om het idee ook gerealiseerd te krijgen en te zorgen dat het nieuwe product daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Cruciaal daarin is onder meer de wet- en regelgeving, op het raakvlak tussen overheid en industrie, en natuurlijk een vergoeding uit het basispakket van de zorgverzekering.

Nanotech

Kansen voor innovatie biedt bijvoorbeeld de nanotechnologie. De Twentse hoogleraar Albert van den Berg, winnaar van de Spinozaprijs 2009, gaat onder de titel ‘Nanotech voor Home Care’ spreken over nanotechnologie en veelbelovende medische toepassingen. Speciale chips bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om de reactie van een enkele kankercel op een medicijn te bepalen of de juiste dosering van een medicijn in de gaten te houden. Uiteindelijk zal veel van deze ‘medische nanotech’ thuis en door de patiënt zelf kunnen worden gebruikt. Dat belooft een doorbraak in productiviteitsverbetering binnen de zorg.

Samenwerking en alliantievorming

Voor het laten slagen van innovatie is samenwerking met alle stakeholders cruciaal. Nick Guldemond heeft vanuit de Technische Universiteit Delft en Medical Delta de taak om samenwerkingsprojecten te stimuleren. Hij zal spreken over open innovatie en vooral ingaan op de kennis (van alliantie- en netwerkvorming en intellectueel eigendom tot subsidies en financiering) die MKB-bedrijven nodig hebben om met universiteiten en multinationals te kunnen samenwerken.

Nieuwe instrumenten

Om werkelijk maatschappelijk rendement te halen uit innovatiegericht onderzoek, is massa en focus nodig. Dat is de overtuiging van Gerrit van Ark van ZonMw, dat het medische wetenschapsgebied bestrijkt binnen NWO. “We moeten in Nederland de schaal van de kennisinfrastructuur voor de ontwikkeling van medical devices vergroten en de inspanningen beter focusseren. Het is nu versnipperd en weinig uitgelijnd, met name aan de publieke onderzoekskant.” Vanuit deze motivatie is NWO het thema Nieuwe instrumenten voor de Gezondheidszorg (NIG) gestart. Achterliggende doelstelling: de zorg duurzaam (bemensbaar, betaalbaar, goed en veilig) houden en tegelijkertijd daarmee een impuls geven aan bedrijvigheid in Nederland.

Bundeling van onderzoek

Na een eerste, succesvolle ronde van projectvoorstellen voor multidisciplinaire zorgproductgerichte R&D, stond de tweede ronde in het teken van bundeling van onderzoeksgroepen op thema’s waarin Nederland tot de wereldtop behoort. Dat heeft geresulteerd in het nationale Innovative Medical Devices Initiative NL (IMDI.nl), dat later dit jaar formeel wordt bekrachtigd. Het zal gestalte krijgen met de oprichting van acht (inter)universitaire onderzoekscentra op de gebieden minimaal-invasieve technieken, medische beeldvorming en extramurale zorg (inclusief revalidatie).

Boodschap

Van Ark: “De boodschap is dat ons land op deze gebieden top is en dat bedrijven die hierin actief zijn dus binnen Nederland moeten gaan samenwerken met onderzoekers.” Tijdens het congres zal Van Ark het initiatief presenteren en daarbij nog een tweede boodschap uitdragen. “De publieke schaalvergroting – minder loketten, meer gebundelde expertise achter de loketten – maakt het voor MKB-bedrijven gemakkelijker om effectief hun weg te vinden in de Nederlandse publieke onderzoekswereld.” Zoals ook het Health & Technology Congres alle stakeholders helpt om elkaar te vinden.

Brede doelgroep

Het Health & Technology Congres 2010 vindt plaats op dinsdag 14 en woensdag 15 september in Hotel en Congrescentrum Papendal te Arnhem. Deze derde editie van het succesvolle evenement, georganiseerd door Mikrocentrum, heeft als thema ‘Medical devices voor een menselijke zorg’ en is gratis toegankelijk. De doelgroep omvat onderzoekers, ontwikkelaars, ondernemers, managers, medisch specialisten en beleidsmakers. Naast het congres is er een expositie met ruim vijftig organisaties uit de medische zorg, kennis- & onderzoekcentra, overheden en het bedrijfsleven.

www.hat-congres.nl