Twee terreurverdachten is teveel

Na mijn deelname aan de workshop “Measuring Behavior in Forensic Research and Prevention of Crime” meen ik goed te begrijpen waarom de twee terreurverdachten heden op Schiphol zijn opgepakt.

De Workshop maakte onderdeel uit van de zevende internationale conferentie “Measuring Behavior 2010“.
Mijn redenatie is dat er een cumulatie is geweest van risico’s. De ene verdachte had een aanzienlijk geldbedrag en een aantal aan elkaar verbonden mobiele telefoons. Misschien goed voor een asterix bij zijn naam, Maar meer ook niet. De combinatie met nog een verdachte, waarbij de bagage ontbreekt in combinatie met de aard van de bestemming (Jemen) is voldoende om een alarm te doen afgaan. Er is dan  een dwingende reden om tot deze stap (een aanhouding) over te gaan.

Kenmerken Deviantie

Het was ook zo’n beetje de les van de workshop.

TNO (Remco Wijn) heeft een inventarisatie van zo’n 200 afwijkende gedragingen (deviantie) opgesteld.Deze lijst kon worden teruggebracht tot enkele tientallen.

Vooral combinaties van afwijkende gedragingen trekken extra aandacht van veiligheidsmensen.

Er is enige overeenkomst met de diagnostiek zoals die in de zorg plaatsvindt.

pro-actief (TNO)