Old Soldiers….Reunie Medici

Streekziekenhuis

Medici en stafleden uit de regio Coevorden-Hardenberg

Een twintigtal oudgedienden is ingegaan op een uitnodiging om op 20 april 2011 aan te schuiven bij een lunch.

Naast de auteur voormalig collega internist Jules Ellis

Zwieseborg

Locatie het Voorhuus van de Zwieseborg, Hardenbergerweg 23, 7778HP Loozen (Hardenberg). De initiatiefnemers zijn uit de 1e & 2e lijn afkomstig. Gerard de Groot (klinisch chemicus) , Koop Koopmans (huisarts) , Johannes Wouters (huisarts), Frans Zwols (neuroloog). De weersomstandigheden zijn uitstekend.

Frans Zwols aan het woord

Navolging

Frans Zwols vertelt in een inleiding dat elders in het land ook dergelijke initiatieven bestaan. Het voldoet kennelijk aan een behoefte tot informeel samenzijn en hernieuwde kennismaking


Indruk

Voor herhaling vatbaar.