Teveel Patienten

Dit bericht van een jaar geleden heeft nog steeds een belangrijke zeggingskracht (vind ik). Het rapport is inmiddels uitgebracht.
——————————————————————
12 april 2010

Patient?

Rapport Raad voor Volksgezondheid & Zorg

Teveel Patienten. Deze alarmerende titel verschijnt in de regionale krant naast een grote  foto, waarop ook al teveel mensen staan op een plein. Dit betreft het Pilsudski-plein in Warschau waar de vliegramp van 10 april 2010 wordt herdacht (waarbij de regeringstop is omgekomen). Boven de tekst Makau, de marathonloper die de vinger opsteekt (omdat hij wel graag zorg ontvangt?). Tenslotte komt gelukkig het zonnetje van achter een wolk tevoorschijn. Blijven we zitten met het kennelijk gegeven dat er teveel patienten zijn?

Wat is ziekte?

Graag wil ik een andere visie voorleggen.Overigens zonder dat ik het bewuste aangekondigde rapport heb gelezen (wordt nog gedrukt volgens mededeling RVZ)! Er komen steeds meer mensen die zich gezond voelen, maar wel een medisch aandachtspunt hebben. Als je  de WHO-definitie voor gezondheid hanteert- namelijk de afwezigheid van ziekte-heb je zeker statistisch een probleem.

Oprekken

Het “oprekken” van het begrip ziekte naar louter al de aanwezigheid van (te behandelen?) risicofactoren belooft nog al wat, namelijk een medicalisering van de samenleving. Bij een workshop over de toekomst van zelftesten (POCT) bleek dit ook al. Begrippen als “ziekelijk overgewicht” , “metabool syndroom” , maar ook hypercholesterolemie, positieve Lyme testen bij afwezigheid van ziekte, dubieuze bevindingen op een “total bodyscan” , straks de “genetische make-up” bij DNA onderzoek.

De bewijslast ligt bij de medicus

Advies: zorg voor goede voorlichting over al deze ontwikkelingen en maak daarbij gebruik van meerdere invalshoeken, zoals Telezorg /eHealth.