Geërfd beleid

Sjoerd Keulen

Universiteit van Amsterdam

Terugblikken met het oog op de toekomst

Een bijzonder symposium op 28 november 2012 bij het Ministerie van VWS. De Apollozaal gevuld met vogels van zeer diverse pluimage. Resultaat van een brainwave binnen een kennisnetwerk van medisch-historici. En enthousiast opgepakt door datzelfde ministerie (‘portie historisch besef belangrijk’). De aftrap wordt gegeven met een voordracht door promovendus Nederlandse Geschiedenis Sjoerd Keulen, co-auteur van De Leiderschapscaroussel (‘Elke tijd heeft zijn eigen leider’). Naar zijn waarneming heeft iedere beleidsmaker elke dag te maken met ‘geërfd beleid’. Geschiedenis heeft invloed op het heden. Obama voert halfjaarlijks een gesprek met tophistorici om te reflecteren over beleid van zijn voorgangers (bijvoorbeeld aanpak Obamacare).

Ambities en grenzen van de Nederlandse Verzorgingsstaat

Analogie

De weerstand bij de introductie van vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV) wordt als voorbeeld aangehaald door Sjoerd Keulen. In de negentiger jaren van de vorige eeuw ontmoette vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond in Engeland veel oppositie (‘het zou autisme veroorzaken’). Daarvan valt iets te leren. Bij de aanpak van AIDS in de beginfase (toen er nog geen kruid tegen gewassen scheen) werd niet gekozen voor isolatie of straf, maar voor informatie en voorlichting. Een les uit de aanpak van syfilis. En zo zijn er tal van voorbeelden te geven.
Kortom, zoek de analogie. Daarbij zijn drie aspecten van belang: 1) de context (omstandigheden toen en nu) 2)het verschil (anachronimsen) 3)proces (hoe is weg er naar toe en daarna).
Het is belangrijk dat historie doorwerkt en inspiratie levert voor nieuw beleid.