Ark voor NOAC’s

Trombosediensten

Nieuwe rol voor trombosedienst?

Speelveld van OAC’s en NOAC’s

Het is een woelige en onzekere tijd in de Trombosewereld. Zeker, je ziet de bui al jaren hangen. Kunnen Trombosediensten zich op termijn staande houden? Hebben het vertrouwde sintrom en Marcoumar hun langste tijd gehad? Of is de INR zelfmeting (coagucheck) nog een mooie toekomst voorbehouden of is het slechts uitstel van executie? Gaan middelen als Dabitagran het overnemen?  Terecht zijn er ook zorgen over de ‘nieuwe middelen’, de noac’s (= Nieuwe Orale Anticoagulantia) . Veel is er nog te onderzoeken. De middelen hebben verschillende profielen en mogelijke bijwerkingen. De prijs is aanzienlijk. Een enkele test (zoals de INR bij de vertrouwde vitamine K antagonisten) volstaat niet. Er is geen zicht meer op de therapietrouw (compliance). Daarnaast is er nog geen specifiek tegenmiddel (antidotum) als er een bloedingscomplicatie mocht ontstaan of ingreep nodig is. Kortom, het is een hele omschakeling en er worden regionale protocollen en stroomschema’ s ontworpen (zie leidraad).

Advertentie oktober 2010

Nieuw businessmodel

Volgens mij is er een interessant businessmodel denkbaar waarmee Trombosediensten hun voordeel zouden kunnen doen. Immers nog jarenlang zal onderdak geboden moeten worden aan patienten die goed ingesteld zijn op de traditionele orale anticoagulantia. Zeker bij co-morbiditeit en polyfarmacie is het zelfs de vraag of  overzetten wel verstandig is.  Anderzijds zal ook ervaring moeten worden opgedaan met de NOAC’s.  Zeker de komende drie jaar moeten deze middelen nog nadrukkelijk worden gemonitord. Ik kan mij voorstellen dat met name het compliance aspect iets zou kunnen zijn dat door Trombosediensten kan worden opgepakt. Via instructie, maar ook de inzet van technische ondersteuning.  Ik verwijs daarbij nadrukkelijk naar onze ervaringen met de ‘pientere pillendoos‘. Kunnen we zo een win-win situatie doen ontstaan?  Kunnen de NOAC’s dan in belangrijke mate  ondergebracht worden bij de Trombosedienst? Iets voor de Federatie? Of afzonderlijke Trombosediensten?